Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Medicinální kyslík končí

Bude se prodávat jako léčivý přípravek

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 13.03.2007)

Díky složitějšímu způsobu distribuce se dá očekávat podstatný nárůst ceny, i když plyn v lahvích bude pořád stejný. Výsledkem bude patrně zdražení nitroxu plněného v potápěčských obchodech, jestli se nepodaří tento problém nějak elegantně obejít.

Současná praxe

Ve skladovacích zásobnících plynařů je kyslík, který svojí čistotou s rezervou splňuje požadavky na medicinální použití. Zda si zákazník odnese kyslík technický či medicinální, to záleží na způsobu plnění.

Prázdné lahve, které se do plynárny vrací od zákazníků, ve skutečnosti nejsou úplně prázdné, ale je v nich zbytkový tlak. Při plnění technického kyslíku tento zbytek z lahve většina dodavatelů technických plynů nevypouští, kyslík se pouze doplní na požadovaný tlak. Většinou je vše v pořádku, ale kdyby předchozí uživatel do kyslíkové lahve přepustil jiný plyn, byl by kyslík znečištěný. Traduje se historka, že někde na Floridě tak koupil potápěč technický kyslík, který byl znečištěn 13 % chlóru. Směs, která by ho pod vodou spolehlivě zabila, odhalil náhodou podle zápachu při odfouknutí přepouštěcí hadice.

U medicinálního kyslíku plynárna garantuje kvalitu plynu v lahvi, ať už v ní předtím bylo cokoli. Kontroluje se kvalita kyslíku na výstupu plnící linky, lahve se před naplněním odsávají.

Přicházejí změny

Podle nových předpisů, konkrétně podle direktivy Evropské unie 2001/83/EC, dochází u medicinálních plynů k významné změně. S plyny se nebude dále zacházet způsobem podobným, jako se zachází s vodou či energiemi, ale medicinální plyny se stanou léčivým přípravkem ve smyslu zákona 79/1997 Sb., o léčivech.

Státní ústav pro kontrolu léčiv registruje léčivý přípravek včetně transportního obalu. Nebude tak možno dále plnit lahve vlastněné zákazníkem. Technicky budou patrně lahve označeny čárovým kódem a každá se bude samostatně před distribucí analyzovat. Mnozí výrobci opustí používání klasických ventilů a přejdou na sofistikovanější řešení, které ale jen těžko bude vyhovovat potápěčům.

Medicinální kyslík končí

Naposled
30.6.2007

Další změnou je označení. Léčivý přípravek se označuje obchodním názvem, každý výrobce bude mít jiný. Místo medicinálního kyslíku se bude třeba prodávat přípravek Conoxia.

Velké zemětřesení na poli plnění a distribuce medicinálního kyslíku nastane už 1.7.2007.

Co s tím?

Dá se očekávat, že potápěči si jako obvykle nějak poradí. Podle zákona je léčivý přípravek určen k podávání pacientovi za léčebným, diagnostickým nebo profylaktickým účelem a musí být farmakologicky účinný.

Potápěči nejsou pacienti a dekomprese není léčení, takže jim není nutno podávat léčivý přípravek. Ani by to nešlo, přepouštění je z pohledu zákona výrobou a tak to může dělat jen firma s příslušnou certifikací výrobce léčiv. Technický plyn bez zaručeného složení ale také není to pravé ořechové, hlavně pro potápěčské obchody.

Já si ve sklepě dál budu plnit svůj technický kyslík. Nová distribuční láhev u mne prochází přejímkou v podobě přeměření oximetrem (i když přesnost čidla kalibrovaného na vzduch je při měření čistého kyslíku diskutabilní), čuchometrické analýzy (odfouknu trochu do dlaně, nesmí smrdět či dráždit) a testu in vivo (několik nádechů).

Složitější to bude s náplní pro přístroj určený pro první pomoc. Zde může obava z potenciálního porušení nějakých předpisů vést instruktory a organizace k odstranění kyslíkového přístroje z míst, kde ho závazné předpisy nevyžadují. Předpisy přijaté s cílem zvýšit bezpečnost dodávky kyslíku pacientům tak mohou v důsledku snížit dostupnost účinné první pomoci.

Doufám, že dodavatelé plynů co nejdříve přijdou s nějakou garantovanou variantou "technického" plynu. Kupovat léčivý přípravek či velmi čistý kyslík pro plnění nitroxu je nesmysl.

autor: Sládek Tomáš