Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Pětiminutové neurologické vyšetření

podle DAN

autor: Arnošt Růžička  (publikováno: 30.09.2004)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier, Tomáš Sládek

Test slouží pro určení aktuálního stavu potápěče po dekompresní nehodě nebo jiném postižení nervového systému.

Dále uvedený formulář slouží pouze pro seznámení se s principem vyšetřování. Pro použití v terénu je určen záznam pětiminutového neurologického vyšetření připravený pro tisk (PDF, 118 kB). Výtisk by měl být součástí každé potápěčské lékárničky.

1. Vyšetření
Zaznamenej čas jednotlivých vyšetření,
vyšetření opakuj každých 30 až 60 minut
2. Vyšetření
Ano Ne 1. Orientace [zvláště důležité vyšetření] Ano Ne
Zná potápěč své jméno a svůj věk?
Ví potápěč, kde se nachází?
Ví potápěč aktuální čas a datum (reálný odhad vzhledem k situaci)?
Ano Ne 2. Oči Ano Ne
Ukaž 2× až 3× rozdílné počty prstů. Spočítá je potápěč správně?
Dokáže potápěč identifikovat vzdálené objekty? (Nenosí brýle?)
Potápěč má hlavu v klidu, případně mu pomoz. Pohybuj vztyčeným ukazovákem asi 50 cm před jeho obličejem, vodorovně i svisle. Jsou oči schopny sledovat prst bez trhavých pohybů?
Jsou zornice (panenky) obou očí stejně velké?
Ano Ne 3. Obličej Ano Ne
Potápěč se pokusí zapískat. Stahují se obě strany obličeje stejně (stejné sevření rtů)?
Potápěč stiskne zuby k sobě. Jsou oba žvýkací svaly stejně napjaty?
Potápěče se zavřenýma očima se jemně dotýkej čela a tváře. Je citlivost oboustranně stejná?
Ano Ne 4. Sluch Ano Ne
50 cm od ucha tři ukazovák o palec. Vyzkoušej obě uši vícekrát. Během vyšetření musí být ticho (vyzkoušej, jak slyšíš sám).
Ano Ne 5. Polykací reflex Ano Ne
Nech potápěče polknout. Pohybuje se ohryzek nahoru a dolů?
Ano Ne 6. Jazyk Ano Ne
Nech potápěče vypláznout jazyk. Sleduj, zda je ve středu, bez toho aby špička se uchylovala napravo nebo nalevo.
Ano Ne 7. Svalová síla [zvláště důležité vyšetření] Ano Ne
Zjisti, zda potápěč může oběma rameny hýbat, když na ně shora tlačíš a zda vyvine v obou ramenech stejnou sílu.
Vyzkoušej paže potápěče, zda dokáže dát ruce na prsa, zvednout paže do výše ramen a zároveň otáčet ruce dlaní nahoru a dolů. Obě paže musí vyvinout stejnou sílu.
Vyzkoušej, zda potápěč dokáže v leže zvednout obě dolní končetiny od podložky rovnoměrně a zda je chvíli udrží ve vzduchu.
Ano Ne 8. Zjištění citlivosti Ano Ne
Dotýkej se těla potápěče, jako v předchozí části obličeje. Začni postupně od shora dolu na trupu, po obou stranách. Potápěč musí mít během vyšetřování zavřené oči. Potápěč musí posoudit každý dotek a posoudit, zda se doteky na srovnatelných místech neliší.
Ano Ne 9. Rovnováha a koordinace [zvláště důležité vyšetření] Ano Ne
Necháš potápěče postavit (s chodidly u sebe), oči zavřené a paže předpažené. Musí být schopen držet rovnováhu (pokud je podlaha či paluba v klidu). Připrav se potápěče zachytit, kdyby ztratil rovnováhu.
Potápěč má ruce předpažené a oči zavřené. Poté se ukazovákem jedné a pak druhé ruky pokusí dotknout špičky svého nosu.
V leže na zádech potápěč patou jedné nohy táhne po holeni druhé nohy od kolena dolu. Zkoušku provede postupně oběma nohama.
  10. Další poznámky a postřehy  

 


 

podle DANu přeložil MUDr. Arnošt Růžička, redakčně zpracovali a dále upravili Zdeněk Šraier a Tomáš Sládek

Informace o autorských právech, zárukách a jiných formalitách najdete v tiráži.