Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Pronikání helia do suchého obleku

Experiment

autor: Aleš Procháska  (publikováno: 03.09.2005)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Cílem experimentu bylo jistit zda a kolik helia během ponoru proniká povrchem těla do okolí a zda toto množství může mít vliv na tepelnou vodivost izolačního plynu v suchém obleku.

Dne 9.4.2005 byl na Orlíku (lokalita Těchnice - kostel) proveden experimentální ponor do hloubky 53 metrů s plánovaným časem na dně 15 minut. Hloubka a doba ponoru byly zvoleny tak, aby se podle zkušeností projevil negativní vliv dýchací směsi obsahující helium na tepelnou pohodu potápěče. Použitá dýchací směs byl trimix 20/40 (skutečný obsah He byl 40.1 %). Během dekomprese v hloubce 21 m byl odebrán vzorek plynu ze suchého obleku.

Podíl látkového množství (molární podíl) helia byl stanoven chromatograficky a činil 0.101 %. Toto množství jako příměs ve vzduchu nebo argonu prakticky neovlivní tepelnou vodivost plynu v suchém obleku. Hypotéza o možném vlivu helia uvolněného do suchého obleku na tepelně izolační vlastnosti izolačního plynu tak nebyla potvrzena.

Profil ponoru a okamžik odebrání vzorku atmosféry v suchém obleku

Profil ponoru a okamžik odebrání vzorku atmosféry v suchém obleku

Pokusná osoba: muž, 42 let, 193 cm, 95 kg. Výstroj: suchý oblek Otter Britannic, podoblek Otter Arctic, izolační plyn vzduch.

Poděkování

Děkuji buddymu Ondřejovi Novákovi za spolupráci při experimentálním ponoru a laboratořím OKD DPB za stanovení obsahu He.

autor: Aleš Procháska
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek