Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Toxicita dusíku

několik fakt a čísel o vlivu dusíku na organismus

autor: Zdeněk Šraier  (publikováno: 20.12.1999)

Dusík je inertní plyn, neúčastní se aktivně dýchání. Od počátku 20. století je znám problém dekompresní choroby - dusík v dýchací směsi nasycuje tkáně potápěče. (Principem je rozpouštění plynů v kapalinách na základě rozdílných parciálních tlaků plynu nad kapalinou a v kapalině.) Při výstupu z hloubky se snižuje tlak a pokud je překročena rychlost, jíž je organismus schopen zbavovat se přebytečného dusíku, v tkáních se vytvářejí bublinky a ty způsobují souhrn problémů, kterým říkáme dekompresní choroba.

Poměrně nedávno byl objeven další vliv dusíku na organismus a to hloubkové opojení.
Jeho příčina tkví v tom, že dusík (ale i jiné inertní plyny) fyzikálně rozpuštěné v tkáních, působí po dosažení určité koncentrace jako narkotikum. K tomuto jevu dochází pouze v hyperbarických podmínkách.

Bližší mechanismus je zatím nejasný, ale vzhledem k tomu, že narkotický efekt je úměrný rozpustnosti plynu v tucích, předpokládá se, že dojde ke změně povrchového napětí (a tím i roztažitelnosti) tukových buněk obalujících nervy.

Srovnáme-li různé inertní plyny z hlediska narkotického efektu, získáme následující pořadí:

přičemž xenon má největší narkotické účinky a helium nejmenší.

Čím je větší parciální tlak dusíku v dýchací směsi, tím je větší narkotický účinek. Ovšem někteří jedinci ho pociťují jen na začátku pobytu v hloubce.

Příznaky jsou stejné (neodlišitelné) od působení oxidu dusného (tj. rajský plyn), který se používá jako anestetikum. Připomínají působení alkoholu.

Hlou
bka
[m]
NáladaRozumové schopnostiOdezva na podnětVyvážení a koordinaceparciál. tlak N2
[kPa]
Poznámky
0Nenastává78 
10156
20Mírná euforieMírně oslabené logické myšleníZpožděná odezva na podněty zrakové i sluchovéMírně oslabená koordinace pohybů, pomalé pohyby234
30312Žádné subjektivní potíže, ale objektivně naměřeno na EKG
40Přehnaná sebedůvěra, smíchpočetní chyby, špatné rozhodování, fixní ideje390
50468Zrakové a sluchové halucinace (ztráta zraku)
60Násilí, hysterický smích, úzkost, ohrožování partneraZmatek, ospalost, netečnost, několikanásobně oslabená soudnostVážné zpožďování odezvy na podnětyZávratě a snížená zručnost546
70624Ztráta vědomí
80HalucinaceApatie, otupělostBezvědomíNěkolikanásobně snížená zručnost, pakliže nedošlo ještě ke ztrátě vědomí702
90780
 Smrt 

Jen v malém procentu případů si potápěč uvědomuje svůj stav a opojení se pak pro něj stává nepříjemným zážitkem spojeným s úzkostí. Účinky opojení a příznaky jsou silně individuální. Někteří jedinci mají predispozici. Velmi také záleží na momentálním fyzickém i psychickém stavu potápěče. U jednoho člověka se někdy může projevit ve 30 metrech, jindy se vnější příznaky neprojeví ani v 60 m. Nejzávažnějším důsledkem je utonutí nebo úraz.

Léčba musí začít snížením parciálního tlaku dusíku - výstup do menší hloubky (eventuelně vynoření po provedení dekompresního postupu). V menší hloubce účinky rychle odezní. Další léčba není nutná, nezanechává trvalé následky.

Nejlepší prevencí je důsledné dodržování pravidel pro potápění. Nepřekračování hloubky 40 m při dýchání vzduchu. Sledovat partnera a rychle reagovat na možné problémy. Důležité je správné dýchání. Výhodou je možnost telefonického spojení s hladinou, kde může být objektivněji posouzen stav potápěče.

Vyšší procento oxidu uhličitého přispívá k nástupu opojení. Stejný vliv mají i alkohol, některé léky nebo únava.

autor: Zdeněk Šraier