Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

GUE EDGE

aneb rekapitulace plánu ponoru a jeho okolností

autor: Jan Špalek  (publikováno: 29.03.2010)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Přijeli jsme společně k vodě, připravujeme vedle sebe výstroj, strojíme se spolu a za vzájemného dohledu, odcházíme pohromadě k vodě, kontrolujeme se společně před ponorem, zanořujeme se zároveň, potápíme se společně a za vzájemné podpory, vynořujeme se společně, odcházíme pohromadě z vody a odjíždíme spolu. Tomu se říká TÝM!

GUE EDGE je akronym pro předponorovou sekvenci, která má za úkol týmově rekapitulovat plán ponoru a jeho okolnosti. Kde, co, jak, s čím, za jakých podmínek a s jakými riziky nás čeká. Provést potřebné vzájemné kontroly výstroje, plynů a pochopení všech informací. Vše za účelem bezproblémového a pohodového ponoru. Na prvním místě stojí bezpečnost bezprostředně následovaná zábavou. Všichni se potápíme pro zábavu, i když se v očích ne-DIR potápěče může zdát DIR potápěč fanatikem, co si ponor neužívá a ani užít nemůže. To je samozřejmě nesmysl!

Kontrola před ponorem - foto archiv autora
Kontrola před ponorem - foto archiv autora

Předponorová sekvence zabere přibližně 5 až 10 minut u pečlivého méně sehraného týmu o třech členech. Průběh i délka závisí na různých faktorech. Kontrolu lze podle potřeb dělat: na suchu (obecně nejlepší, doporučeno pro nesehrané týmy a začátečníky), ve vodě na hladině či pod hladinou v několikametrové hloubce, když je horší počasí či vlnobití. Pokud je teplé počasí, raději se budeme chladit po prsa ve vodě než potit na suchu. Pokud se potápíme z lodi na moři je lepší vše zkontrolovat a vyladit před skokem do vln, na palubě. Jak se může GUE EDGE lišit lze posoudit například na základě popisu kolegy Miro Zverky ze slovenských Stubadivers. Na celou záležitost se musíme dívat jako na celek, jež má konkrétní cíl. Cesty k cíli mohou být však různé. Politika GUE není upravovat do detailu procedury, u nichž by to postrádalo smysl. Variabilita by to v tomto případě ani neumožňovala.

Důležitost kontroly stoupá s náročností ponoru. Uveďme si základní příklad kontroly, kdy se méně sehraný tým rozhodl provést GUE EDGE po prsa v klidné vodě. Proč ne na suchu, nýbrž ve vodě? Z důvodu vysoké zátěže výstroje na zádech a nepřítomnosti stolů na většině našich lokalit, o které bychom se mohli opřít. Samozřejmě docházelo ke zběžným individuálním kontrolám sebe a partnerů již při přípravě výstroje a strojení. Nikomu by se nechtělo znovu vylézat z vody pro zapomenutý zátěžový opasek či na někoho čekat než se pro něj vrátí. Partneři stojí/plavou na místě blízko sebe. Sekvenci vede vybraný člen týmu, tzv. kapitán. Ve zkrácené verzi si začátečník může průběh přepsat do wetnotes (na 2. stránku) a v případě potřeby vyhledat (tab. 1). Na 1. stránku je vhodnější nechat tabulku s tzv. minimum gas - rezervy plynu, k níž se v budoucnosti ještě dostaneme.

Tabulka 1: Krátký popis GUE EDGE

GGoalCíl ponoru: Co? Jak?
UUnified teamJednotný tým: Kdo? Co?
EEquipmentVýstroj: Head to toe check, včetně flow checku a mod. s-drillu.
EExposureExpozice: Hloubka, časy.
DDecompressionDekomprese: Postupy a s tím související funkce v týmu.
GGasPlyn(-y): V čem, množství, analýza a minimum gas, bubble check.
EEnvironmentProstředí: Zvláštnosti místa, podnebí, loď apod.

 

Tabulka 2: Podrobnější popis GUE EDGE v příkladech

G - Goal - Cíl ponoru

Hovoří kapitán:

"Cílem ponoru je obhlédnutí nové lokality Šroťák. Zanoříme se zde na místě, klesneme pozvolně podél zdi a poplaveme v hloubce 18-20 metrů se zdí po levé ruce. Po 50-70 metrech bychom měli narazit na šňůru, která nás provede po všech atrakcích. Musíme dávat pozor, přece jenom to není naše šňůra. Atrakce jsou zejména motorky a garáže. Pepík natáhne do garáží šňůru. Pozor na kalení a strop! Pokud bude nevhodná viditelnost do garáží nepolezeme!"

"Poplaveme podél zdi či šňůry, takže se budeme držet za sebou a ve stejné hloubce. Nezapomeňte na pasivní komunikaci - svítit v pravidelných intervalech před partnera před vámi. Jinak se bude muset pořád otáčet!"

Pokud není komukoli cokoli jasné okamžitě se ptá. Pokud chce cokoliv doplnit, neváhá.

U - Unified team - Tým

"Šňůru povede Pepík. Výstup řídí Honza. Bójku nevypouštíme. První plave Pepík, druhý Honza a já poslední."

Pokud je to nutné, ověří se, že každý člen týmu rozumí nouzovým postupům (např. ztráta buddyho, potápěč v bezvědomí, ztráta (deko-)plynu, rekomprese, transport, podpůrný team, specifické info ohledně funkcí).

E - Equipment - Výstroj

Kapitán hovoří, tým odpovídá u každého bodu při tzv. kontrole od hlavy až k patě (head to toe check), jejíž přesné pořadí není určeno - záleží na týmu. Podrobný příklad:

"Haubna - všichni máme."

"Hlavní maska - všichni máme. Honzo, lícnici nemáš tady nahoře pod haubnou."

"Inflátor: křídlo dopustit, upustit, upustit přetlakovým ventilem křídla."

"Flow check". Kontrola otevřenosti ventilů a izolátoru. Nezapomínáme na argonku.

"Modifikovaný s-drill", tj. kontrola CELÉ dlouhé hadice nad hladinou.

"Dýchání primárního regulátoru" (pod vodou). "Funguje. Zavěsíme ho na d-kroužek."

"Dýchání záložního regulátoru" (pod vodou).

"Dopouštěcí ventil sucháče - hadice zapojena, dopouštění funguje."

"Přetlakový ventil sucháče plně otevřen."

"Záložní svítilny." "Funkci jsem kontroloval při strojení." / "Dnes mám jen jednu záložku vpravo."

"Hlavní svítilna." "Na levou ruku, zapneme, svítí." "Přejedeme kabel od hlavy až ke kanistru, abychom ověřili, že je dlouhá hadice umístěna pod ním."

"Nůž mám". Vytáhneme nad hladinu a ukážeme týmu.
Hrozí samozřejmě riziko, že nám nůž v silných rukavicích vyklouzne. Zkontrolovat na suchu a ve vodě zkontrolovat jen dotykově je další variantou.

"Na pravé ruce mám funkční bottom-timer, na levé kompas. Azimut je 140°"

"Kapsy: v pravé mám záložní masku a wetnotes, v levé bójku a cívku 36 m." "Já mám v....."

"Přejedeme kapsy rukou, jestli jsou zavřené."

"Ploutve všichni máme."

"Bubble check."
Kontrola úniku bublin zejména z 1. a 2. stupňů, manometru, včetně argonky, popř. dalších láhví.

Pokud mám zátěžový opasek, zmíním se o tom: množství zátěže a umístění pod/přes mezinožní popruh postroje. Pokud mám něco nestandardního, informuji o to tým.

E - Exposure - Expozice

"Maximální hloubka ponoru 30 metrů. Maximální hloubka lokality by měla být kolem 30 metrů ve středu lomu. Čas ponoru kolem 70 minut, popř. minimum gas limit. Pokud někomu bude chladno, řekne včas."

D - Decompression - Dekomprese

"Bezdekompresní ponor podle MDL1, ze 6 metrů si dáme pro trénink výstup 1 metr za 1 minutu obličeji do trojúhelníku, bez orientačního bodu. Bójku vypouštět nebudeme. Výstup povede Honza."

G - Gas - Plyny

"Mám dvojče 2x12 litrů, plněné na 210 barů nitroxem 32, analýza 33,1%, minimum gas 40 bar."

Další partneři následují např.: "Já mám dvojče 2x12 litrů, plněné na 180 barů nitroxem 32, analýza 30,9%, minimum gas 40 bar."

E - Environment - Prostředí

"Teplota vody v květnu kolem 15°C.

Viditelnost může údajně klesnout místy k nule, a to bez přičinění potápěče.

Jsou tu zatopené stromy pokryté trávou, tak si na ně dávejte pozor.

Pozor, abychom nenaplavali omylem do nějaké garáže bez natažení vlastní šňůry."

Jako suchozemci si musíme dávat pozor i na pro nás méně zvyklé okolnosti. Na moři musíme brát v úvahu rychlé změny počasí, příliv/odliv (časy pro každý den v roce a příslušnou lokalitu nalezneme v tabulkách, tzv. tide tables), proudy, vítr, ujasnit si, kde jsou natažené sítě používané i staré kolem vraků apod.

Do tohoto popisu GUE EDGE jsou zahrnuty některé postupy, které jsou jindy zmiňovány zvlášť. Takže se můžeme setkat s popisem, jež uvádí, že předponorová sekvence se skládá ze čtyřech kroků:

Sehraný zkušenější tým při běžných ponorech dělá často GUE EDGE ve zkrácené formě, zejména co se týče "kontroly od hlavy až k patě". Vzájemná kontrola výstroje probíhá zběžně při strojení. Někdy se provede ve vodě pouze flow check, mod. s-drill a bubble check. Plán ponoru a okolnosti bývají prodiskutovány ještě před ponorem a nerekapitulovány. Tým si však plně uvědomuje, že jakákoli "zkratka" sebou nese určité riziko, a pokud riziko vyhodnotí jako nepřijatelné, provede předponorovou sekvenci v celém rozsahu.

Chce to trošku selského rozumu. Všechno nás snad nemusí učit instruktor při kursu. Nesmíme zapomenout, že kontrola výstroje začíná již při přípravě věcí doma, při balení a pokračuje i při překládání. Zjistit na moři, 10 mil od břehu, že jsme něco zapomněli nebo že to nefunguje není k smíchu. Já naposledy zapomněl kinedryl...

Špalek ( )

1 Minimum deco limit (také NDL - no deco limit) - základní jednoduchý rychlý a čistý výstup na EAN32 či TX30/30 spočívající ve výstupu po 3 m/1 min. od poloviny hloubky ponoru (zjednodušeně řečeno).
autor: Jan Špalek
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier