Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

GUE Minimum Gas

aneb základní rezerva plynu pro případ nouze

autor: Jan Špalek  (publikováno: 12.05.2010)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Minimum gas (MG), dříve také Minimum Gas Reserve (MGR), bylo do srpna roku 2005 označováno jako Rock Bottom (RB). Důvodem, proč se GUE rozhodla používat jiný název, byla nemožnost přeložit všeobecně známý pojem "rock bottom" doslovně do cizích jazyků pro anglicky nehovořící studenty. Někteří naši potápěči hovoří o "železné rezervě", což je zajisté pro začátečníka termín výstižnější.

V případě bezproblémového zcela jednoduchého ponoru se jedná o nejnižší množství plynu, se kterým se vynořujeme. V případě složitějších ponorů je MG jen jednou z bezpečnostních záloh plynu. V tom případě bychom se, pokud by nedošlo ke krizovým situacím, vynořili s mnohem větším množstvím plynu. Často slýchaná paušální žádost "vynořte se s 50 bary" bez toho, aby se braly v potaz okolnosti a profil ponoru, charakteristika potápěčů (zkušenosti, hladinová spotřeba plynu, objem láhví) je považováno za holý nesmysl ulehčující práci divemasterů a instruktorů s mizerně vzdělanými potápěči-turisty.

Co je MG a k čemu slouží?

Zjednodušeně řečeno se jedná o minimální množství plynu, které nás (mě a partnera) v případě katastrofické ztráty plynu dostane bez problémů k nejbližšímu dýchatelnému plynu (hladina pro rec potápěče, dekoplyn pro tec potápěče). Katastrofickou ztrátou plynu je myšlena ztráta veškerého (dýchatelného) plynu jednoho z partnerů na nejhlubším místě ponoru a výstup výhradně na plynu druhého potápěče. A to za dodržení veškerých pravidel (DIR) dekomprese.

Údaje, které určují množství nutného plynu pro případ nouze (MG) pro rekreační úroveň, tj. max. 30 minut ve 30 metrech na volné vodě:

Příklad:

Ponor na volné vodě, dva potápěči v dobré fyzické kondici, každý s 15 litrovou láhví3, plyn EAN32, SCR 20 l/min., ponor do 30 metrů. Kolik je minimum gas a proč?

Bezpečný výstup (pro max. 30 min. ve 30 metrech1):

0 m
 
3 m 1 min. zastávka4
6 m 1 min. zastávka4
9 m 1 min. zastávka4
12 m 1 min. zastávka4
15 m 1 min. zastávka4
  Výstup z 30 do 15 m 2 min. (1,5 minuty zaokrouhleno nahoru)
30 m   minimálně 1 min. na poskytnutí dlouhé hadice a zklidnění

Tzn., že během zhruba 8 minut bychom se v nouzi mohli bezpečně dostat na hladinu. Jednotlivé zastávky slouží zejména ke zbrzdění tempa výstupu a omezení vzniku mikrobublin.

Kolik plynu je v tomto případě MG?

Odpověď: Pro ponor do 30 m s 15l láhví a potápěče s SCR 20 l/min. platí: 1200 l / 15l = MG 80 bar

80 bar je minimální množství plynu, se kterým bychom se měli vynořit, pokud nenastala krizová situace. Pokud by měli potápěči rozdílně objemné láhve, měl by každý z nich i jiné hodnoty MG. Rozdílné v barech, ale stejné v litrech!

MG je nejzazší hranicí pro bezpečné ukončení ponoru na volné vodě a zahájení přímého výstupu k hladině. Pokud bychom ponor neukončili, je pravděpodobné, že partnerovi v případě, že přijde o veškerý svůj plyn, nebudeme moci sami poskytnout dostatek plynu, aniž bychom neporušili pravidla pro čistý výstup a neohrozili i sami sebe. DIR potápěč tým takovému riziku nevystaví.

Hodnoty minimum gas pro základní SCR, rekreační hloubky a láhve různých objemů:

Hloubka MG v litrech* S80 (11,1 litru) Mono 12 2x7 Mono 15 Mono 18 2x10 2x12
0-20 m 600 l 60 bar 50 bar 40 bar 40 bar 40 bar** 40 bar** 40 bar**
20-30 m 1200 l 110 bar 100 bar 90 bar 80 bar 70 bar 60 bar 50 bar
30-40 m*** 1800 l 160 bar 150 bar 130 bar 120 bar 100 bar 90 bar 80 bar

  * Pro SCR 20 l/min. na osobu + 50% pro případ nouze.
 ** MG není nikdy méně než 40 bar, jelikož se nelze při nižších hodnotách spolehnout na přesnost manometru.
*** Uvedeno pro představu jaká MG rezerva je nutná pro hloubku většinou označovanou jako "rekreační".

Tabulku si lze s ohledem na vlastní potřeby, tj. potřeby týmu (používané láhve, spotřeba) přepočítat a přepsat do wetnotes, které má mít každý potápěč organizace vždy pod vodou. Při GUE Fundamentals kursu to bylo na první list.

MG je jen jedním z nástrojů plánování spotřeby plynů (gas management) a dobré pochopení jeho aplikace je možné až při pochopení dalších pravidel gas managementu. Jejich popis bude brzy následovat.

Špalek ( )

1 Deko podle tzv. minimum deco. Dříve se učilo dělat zastávky od 75% hloubky, což dnes platí pouze pro tzv. dekompresní ponory. Pro ponory rekreační, tj. s vrchní hranicí 30 m na 30 minut (na EAN32 či TX30/30), by docházelo při hlubokých zastávkách k dalšímu nežádoucímu sycení tkání.
2 SCR - Surface Consumption Rate, v literatuře také SAC (Surface Air Consumption) nebo RMV (Respiratory Minute Volume) - je minutová ventilace, spotřeba dýchací směsi přepočítaná na atmosferický tlak- viz třeba výpočet SCR
3 Použití monoláhve je podle DIR omezeno na bezdekompresní ponor na volné vodě s maximální hloubkou 30 metrů. Maximální hloubku určuje i MOD (max. operační hloubka) rekreačních plynů GUE, kterými jsou EAN32 a TX30/30. Oba s MOD 30 m.
4 30 sekund setrváme na zastávce a dalších 30 sekund vystupujeme na další. Můžeme se setkat i s GUE potápěči, kteří dávají přednost intervalu 45 s na 15 s.
autor: Jan Špalek
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier