Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

GUE Gas Management

aneb základní pravidla spotřeby plynu

autor: Jan Špalek  (publikováno: 14.08.2010)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Tento článek se zabývá nejzákladnějšími pravidly spotřeby plynu. Ta jsou vyučována v rámci kursu GUE Fundamentals. Pro skútrování či náročnější prostředí (např. jeskyně) jsou DIR pravidla mnohem přísnější. Pro lepší orientaci v tématice bych si dovolil doporučit přečtení článků GUE Minimum gas a GUE Minimum deco.

Foto: Frank Griga

Máme tři základní pravidla pro spotřebu plynu:

All-usable [óljúzibl]

Pravidlo pro nejjednodušší ponory, kdy můžeme spotřebovat "všechen" plyn, jelikož se můžeme kdykoli vynořit na hladinu a nemusíme se vracet na místo zanoření (např. ponor v proudu, kdy nás vyzvedne loď). Do plynu, který můžeme spotřebovat se nezapočítává minimum gas (MG) - záloha, která slouží pro případ nouzového výstupu (OOG situace partnera).

Schema:Špalek

Použitelný plyn (bar) = tlak v láhvi (bar) - minimum gas (bar)

Pravidlo polovin

Pravidlo polovin použijeme, pokud se CHCEME vrátit na místo, kde jsme se zanořili, ale vynoření na hladinu v případě nutnosti nic nebrání. Poloviny se počítají až po odečtení MG.

Schema:Špalek

Použitelný plyn (bar) = 1/2 x (tlak v láhvi - MG)

Pravidlo třetin

Pravidlo třetin použijeme, pokud se MUSÍME bezpodmínečně vrátit tam, kde jsme se zanořili (např. potápění pod ledem, jednoduché jeskyně). Třetiny se počítají až po odečtení MG.

Schema:Špalek

Použitelný plyn (bar) = 1/3 x (tlak v láhvi - MG)

Příklad 1

Dva potápěči, každý s 15 l láhví EAN32 na 200 bar se chtějí potápět z člunu, jež je po ponoru vyzvedne. Průměrná hloubka ponoru bude max. 20 m, MG pro oba potápěče je tedy 40 bar1. Kolik plynu v bar budou moci potápěči spotřebovat při použití pravidla all-usable?

Použitelný plyn = tlak v láhvi - MG
Použitelný plyn = 200 bar - 40 bar
Použitelný plyn = 160 bar

Odpověď: Potápěči od okamžiku zanoření do okamžiku vynoření spotřebují 160 bar bez toho, aby se museli během ponoru obracet. 40 bar MG jim zůstane po vynoření, pokud nenastala krizová situace.

Přklad 2

Dva potápěči, každý s 15 l láhví EAN32 na 200 bar, se chtějí zanořit z břehu a vrátit na stejné místo. Průměrná hloubka bude max. 20 m, MG pro oba potápěče je 40 bar1. Kolik bar budou moci spotřebovat při použití pravidla polovin?

Použitelný plyn = 1/2 x (tlak v láhvi - MG)
Použitelný plyn = 1/2 x (200 bar - 40 bar)
Použitelný plyn = 1/2 x 160 bar
Použitelný plyn = 80 bar

Odpověď: 80 bar použijí potápěči na cestu tam (tj. obrat při 120 bar v láhvi), 80 bar na cestu zpět a 40 bar jim zůstane po vynoření, pokud nenastala krizová situace.

Příklad 3

Zkušenější potápěči, každý s 15 l láhví EAN32 na 200 bar a dvěma prvními stupni, se rozhodli pro ponor pod ledem2. Průměrná hloubka bude max. 20 m, MG pro oba potápěče je tedy 40 bar1. Kolik bar budou moci spotřebovat při použití pravidla třetin?

Použitelný plyn = 1/3 x (tlak v láhvi - MG)
Použitelný plyn = 1/3 x (200 bar- 40 bar)
Použitelný plyn = 1/3 x 160 bar
Použitelný plyn = 53,3 bar zaok. na 50 bar

Odpověď: Potápěči použijí na cestu tam 50 bar (tj. obrat při 150 bar v láhvi) a na cestu zpět 50 bar. Záloha pro případ nouze je tedy zbytek, tj. 100 bar. Z toho je 50 bar třetina, která by partnera bez plynu (OOG situace) dostala z bodu obratu na hladinu a 40 bar je MG, tj. záloha pro přímý nouzový výstup k hladině. Zbytek celkové rezervy jsou hodnoty, které vznikají konzervativním zaokrouhlováním (vždy) směrem dolů. Zde 10 bar.

V kolikáté minutě se budeme muset obrátit a vydat na cestu zpět?

Z výše uvedených příkladů víme při kolika barech se musíme obracet (angl. turn pressure, TP). Tým je domluven se obrátit jakmile jeden ze členů dosáhne a bude signalizovat TP. Pravděpodobně ego, nedostatečné povědomí o (ne)bezpečnosti, dusíková narkóza a kdoví co ještě, vede však některá individua k zamlčení dosažení TP s tím, že "když to zvládnou oni, zvládnu to také" a "určitě se nic nestane" nebo "já tolik přeci nemohl vydýchat". DIR potápěč s takovým člověkem již do vody nepůjde.

Nyní si vypočítejme ve zhruba kolikáté minutě bod obratu nastane:

Ad př. 2: Jak jsme vypočítali, můžeme spotřebovat na cestu "tam" 80 bar. Průměrná hloubka bude 20 metrů (3 bar). V kolikáté minutě nastane bod obratu, pokud je naše spotřeba průměrná1, tj. 20 l/min.?

80 bar v 15 l láhvi je 1200 l
3 bar x 20 l = 60 l/min. (spotřeba ve 20 metrech)
1200 l / 60 l = 20 minut

Odpověď: Bod obratu nastane zhruba ve 20. minutě. Po kontrole manometru a dosažení TP 120 bar (200-80 bar) tým signalizuje obrat a vydává se na cestu zpět.

Ad př. 3: Jak jsme vypočítali, můžeme spotřebovat na cestu "tam" 50 bar. Průměrná hloubka bude 20 metrů (3 bar). V kolikáté minutě nastane bod obratu, pokud je naše spotřeba průměrná1, tj. 20 l/min.?

50 bar v 15 l láhvi je 750 l
3 bar x 20 l = 60 l/min. (spotřeba ve 20 metrech)
750 l / 60 l = 12,5 min. zaok. na 12 min.

Odpověď: Bod obratu nastane zhruba ve 12. minutě. Po kontrole manometru a dosažení TP 150 bar (200-50 bar) tým signalizuje obrat a vydává se okamžitě a bez debat na cestu zpět.

Rozhodující pro obrat je samozřejmě tlak v láhvích, ne předem vypočítaný teoretický bod obratu. Výpočty by byly jen o něco málo složitější, pokud by každý potápěč měl láhev/láhve jiného objemu nebo jiný počáteční tlak.

Na závěr bych velice rád poděkoval Miro Zverkovi (Stubadivers.sk) a Ivo Havránkovi (ins. IANTD) za názory a přípomínky k mým článkům.

Špalek ( )

1 Viz. článek GUE Minimum gas, kde jsou použity základní hodnoty hladinové spotřeby (20 l/min.)
2 Ponory pod ledem za použití monoláhve jsou, i když se jedná o mělký lom, na hraně bezpečnostních pravidel DIR potápění. Někteří DIR potápěči zastávají názor, že tam, kde je zapotřebí dvou prvních stupňů, mělo by se automaticky použít dvojče, a ne monoláhev. GUE ponechává rozhodnutí na svých potápěčích, tak jako to činí v mnoha dalších případech.
autor: Jan Špalek
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier