Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Historie rekreačního potápění

Jak to všechno vzniklo?

autor: Jiří Pokorný  (publikováno: 03.11.2017)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

To co používáme dnes při potápění, nepřišlo na svět najednou. Za vším stálo, jako v jiných odvětvích, zdokonalování, objevy a mnohdy i smrtí vykoupené pokusy. Zde je stručný výčet chronologických událostí, které ovlivnily rekreační potápění, rozděleno podle kategorií. Tento článek si neklade za cíl poskytnout detailní a přesnou historickou časovou osu. Na to bylo třeba mnoho let studia mnoha materiálů.

Cílem je udělat si představu o období od druhé světové války z pohledu jednotlivých částí doposud používané výstroje a podobně potápěčských technik. Většina dostupných materiálů jde příliš do hloubky a snaží se najít nejzašší možný okamžik v historii a čtenář se tak může v množství informací ztratit. Pomocí zvolených kategorií jsem se pokusil zdůraznit především potapěčské techniky a postupy, neboť právě ty jsou zpravidla opomíjeny.

Výbava

Techniky

Kluby a školící agentury

Z jednotlivých časových okamžiků si můžeme všimnout, že první a druhá světová válka bohužel vedly, kromě jiných odvětví, k nastartování výzkumu i v oblasti potápění až do takové roviny, že se potápění dostalo do rukou široké veřejnosti. Nově vzniklý trh, přilákal komerční organizace, které převzaly snahu o vývoj nového vybavení, která pokračuje až do dnes (výkon a kapacita světel, potapěčské počítače a rebreater systémy). Šedesátá léta pak vedla k objevům díky průkopníkům v jeskynním potápění, kteří snahou o překonávání hloubkových rekordů a prozkoumávání míst, která člověk doposud nenavštívil, nastartovali proces sdílení zkušeností. Díky ztrátám na životech, které tyto pokusy znamenaly, byla vysoká motivace zavést školení a vypracovat bezepčnostní postupy. Můžeme jen poděkovat, že pro nás tito pionýři "našli cestu" a my po ní můžeme (a máme) bezpečně kráčet.

Použité zdroje

autor: Jiří Pokorný
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier