Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Co lze léčit v barokomoře

Hyperbarická oxygenoterapie - indikace

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 02.03.2008)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhláškou 331 ze dne 12. prosince 2007 nový seznam diagnóz, jejichž léčbu v přetlaku platí zdravotní pojišťovny.

Akutní indikace

Jako potápěče nás z akutních indikací nejvíce zajímá léčba dekompresní choroby a plynové embolie. Postupy pro léčbu DCS jsou od roku 2008 dány standardy, které vytvořil Štěpán Novotný z kladenské HBOx na základě léčebných postupů US Navy.

Chronické indikace

Princip léčby

Hyperbarická oxygenoterapie - průběh jedné expozice

Ve zvýšeném tlaku se zmenšují bubliny, které jsou příčinou dekompresní choroby a plynové embolie. Menší bubliny méně brání brůtoku krve a rychleji se rozpouštějí.

Pacient dýchá čistý kyslík pod tlakem. Při tlaku odpovídajícím 15 m hloubky je ho přibližně 12× víc, než běžně vdechujeme za normálního tlaku. Krev za těchto podmínek přenáší kyslík nejen chemicky vázaný v červených krvinkách, ale i fyzikálně rozpuštěný v krevní plazmě. Transportní kapacita krve se tak významně zvyšuje a kyslík se dostane i do velice špatně prokrvených tkání, které se pak rychleji hojí.

Léčba probíhá v dekompresní komoře. V případě dekompresní nehody bývá výhodnější, pokud to stav postiženého dovoluje, zajistit aktivaci komory a transport vlastními silami. Pro tento účel najdete v sekci kontakty podrobný seznam barokomor využitelných pro potápěče a stručný seznam komor vhodný pro tisk.

autor: Sládek Tomáš