Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Doporučení pro resuscitaci 2005

Co se změnilo

autor: Ondřej Franěk  (publikováno: 03.12.2005)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

28.11.2005 vydaly Evropská rada pro resuscitaci (ERC) a Mezinárodní styčný výbor pro resuscitaci (ILCOR) nová doporučení pro pomoc v případě zástavy oběhu a v některých dalších vybraných, život ohrožujících situacích - "Guidelines 2005". Tato doporučení nahrazují dříve platné "Guidelines 2000".

Vedle snahy o zjednodušení postupů reflektují změny převážně to, že naprostá většina náhlých zástav oběhu je primárně kardiálního původu. S ohledem na výsledky vědeckých studií z posledních let se proto optimalizují postupy resuscitace právě pro tuto situaci. Dochází k další preferenci masáže vůči ventilaci, protože při primární zástavě oběhu není - alespoň v prvních minutách - organizmus ve stavu globální hypoxie (k zástavě vlastně došlo "z plného zdraví", krev a tkáně mají normální obsah kyslíku, který v okamžiku zástavy teprve začne klesat) a klíčovým úkolem je "nahradit funkci čerpadla" a dopravit tento kyslík k mozkovým buňkám. Doporučený poměr kompresí a dýchání 30:2 by však měl zajistit dostatečnou oxygenaci i v případě, že zástava je primárně hypoxického původu (na počátku stála porucha dýchání).

Hlavní změny v laické (základní) resuscitaci

Resuscitace se zahajuje, pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá normálně
Toto pravidlo reaguje na zkušenosti se zbytečně nezahájenými resuscitacemi v situaci, kdy postižený měl tzv. "lapavé", terminální dechy (připomínající "dýchání kapra"). Vychází z toho, že v naprosté většině případů je zástava oběhu primárně kardiálního původu, pro níž jsou právě lapavé dechy zcela typické.
Uvolnění dýchacích cest se provádí pouze záklonem hlavy
Dříve doporučovaný "trojitý manévr" se pro svoji relativní obtížnost nadále nedoporučuje. Záklonu hlavy nejjednodušeji dosáhneme tlakem na čelo spolu s tahem za bradu směrem vzhůru. Dříve doporučované dva dechy z úst do úst již neprovádíme.
U dospělých zahajujeme resuscitaci masáží
Dva vdechy na úvod se již nedoporučují.
Poloha rukou během masáže "uprostřed hrudníku" na hrudní kosti
Jde o zjednodušení vyjádření polohy rukou bez nutnosti přesného "rozměřování" - přesná poloha rukou na hrudní kosti není kritická.
Poměr kompresí a vdechů u dospělých je nově 30:2
Frekvence masáže je nadále cca 100× za minutu (resp. "téměř 2× za sekundu"), hloubka cca 4 až 5 cm. Zásadní význam má to, aby masáž byla přerušována co nejméně. Masáž kvůli kontrole stavu postiženého proto přerušujeme jen tehdy, pokud by začal dýchat sám (a opět pozor na "lapavé" dechy, které mohou při účinné masáži přetrvávat po dobu několika minut). U dětí do puberty zůstává doporučený poměr masáže a vdechů 15:2.
Jednotlivé vdechy z úst do úst by měly trvat cca 1 sekundu
Dříve byla doporučená doba trvání vdechu 2 sekundy.
Při použití automatizovaného defibrilátoru následují po každém výboji bezprostředně 2 minuty KPCR
Až potom probíhá další kolo vyhodnocení rytmu a případně další výboj.
autor: Ondřej Franěk
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek