Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Pojištění pro potápěče

stav z jara 2001

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 10.05.2001)

Zajímalo mne zejména pojištění léčebných výloh (zjednodušeně: peníze dostane nemocnice). Pomoci s narušenou finanční rovnováhou může i pojištění úrazové (zjednodušeně: peníze dostanete vy), při vážných následcích pojištění životní (zjednodušeně: peníze dostanou pozůstalí). Můžeme si také pojistit výstroj, pro instruktory je zajímavé (a leckde povinné) pojištění odpovědnosti. Těmto pojištěním se budu věnovat pouze okrajově a to tam, kde základní pojištění léčebných výloh doplňují a tvoří s ním určitý balík.

Jsou v podstatě 3 cesty, jak přijít k pojištění.

Pojištění jako vedlejší produkt

Řada z nás vlastní platební kartu. U těch dražších bývá jako doplňková služba přibaleno pojištění. Vždy se vyplatí důkladně číst smlouvy, zde to ale platí dvojnásob.

Jako příklad uvedu svoji kartu Visa Classic, kterou mám zřízenu ke sporožirovému účtu České spořitelny. Když jsem před lety kartu zařizoval, vztahovalo se pojištění i na potápění. Začátkem roku 1998 přešlo pojištění s kartou spojené pod křídla Živnostenské pojišťovny a v podmínkách se objevil bod, který vylučuje z pojištění úrazy, ke kterým došlo v souvislosti s nebezpečným druhem sportu - a potápění je zde přímo vyjmenováno. Obdobně vesměs přitvrdily i ostatní finanční ústavy, dají se však najít výjimky, například pojištění spojené s kartami Eurocard/MasterCard od eBanky, zajišťované pojišťovnou AIG, s sebou nese pouze omezení jiné, než běžné linkové vzduchoplavby. Je ale otázka, jak dlouho to eBance vydrží, když je teď finančně propojena s Českou pojišťovnou.

Pojištění poskytované univerzálními pojišťovnami

Na našem trhu jsem našel 16 pojišťoven, nabízejících pojištění léčebných výloh. Vybral jsem ty podle mého soudu relevantní a obeslal je s dotazem. Několik jich zareagovalo celkem rozumně, značná část nereagovala nijak, či se nějak vymluvila. Pěkně natvrdo mi to vysvětlili z Evropské - nepřejí si presentovat svůj produkt tak rizikové skupině, jako jsou potápěči. Tak se tam prosím nepojišťujte, nejen že to podle mého názoru není pro naše účely moc výhodné, ale navrch nás ani nechtějí. Asi je opravdu lukrativnější pojišťovat ztracené třetí zuby důchodcům na cestách.

Pro univerzální pojišťovny jsou potápěči zcela okrajovou skupinou, na kterou pamatují především zahrnutím potápění mezi rizikové sporty, jejichž připojištění je dost drahé. Potíž je i s ostatními pojištěními, jsou-li v balíku. Pojištění majetku je většinou nedostatečné pro případ ztráty nákladné potápěčské výstroje. Pojištění úrazové zase často za úraz nepovažuje dekompresní nemoc, záleží na definici ve smlouvě. Proto se pojištění poskytované pojišťovnami nespecializovanými na potápění až na čestné výjimky hodí pouze pro jednorázové pojištění dovolené.

Při vyplňování smluvního formuláře si dejte pozor na kolonku účel či charakter cesty. Místo pojišťovacím agentem obvykle vnucovaného "turistika" tam, abyste byli pojistně kryti, musí často být něco jiného - doporučuji pokusit se o "sportovní potápění" či obecně "sport".

Pojištění poskytované specializovanými organizacemi

Divers Alert Network

DAN je to mezinárodní organizace, jejíž se stáváte členy a pojištěni jste z titulu členství. Pojištění se vztahuje na jakékoli onemocnění nebo úraz. Můžete si zvolit různé formy členství, spojené s různým pojistným krytím.

DAN má vlastní asistenční službu, což je kvalitativně zcela jiná situace - ostatní pojišťovny vám pomohou více-méně pouze s financováním léčby a možná trochu organizačně, DAN poskytne navíc i pomoc formou odborné konzultace. Jako člena DANu vás může také hřát na srdci, že svým členstvím podporujete poměrně rozsáhlý výzkumný a preventivní program.

Členem DAN se můžete stát v řadě potápěčských prodejen a u instruktorů (u tzv. sponzorů DANu), nebo si můžete vše vyřídit sami přímo na Internetu. Adresa je www.daneurope.org, čeština mezi nabízenými jazyky chybí.

Real Divers Insurance

RDI je pojistným produktem pojišťovny EuroCross. Pojištění se vztahuje pouze na nehody spojené s potápěním (od vstupu do vody do jejího opuštění). Cena pojištění je jednotná, od cvičence po instruktora, liší se jen limity pojistného plnění - pro cvičence bez jakékoli kvalifikace jsou poloviční.

Pojištění RDI je možno uzavřít prostřednictvím Svazu potápěčů pro jeho členy, bližší informace jsou na www.rdi-diving.com odkaz v roce 2004 nefunkční, svaz už pojištění nezajišťuje.

Konkrétní příklady

Ve všech modelových případech se pojišťuje potápěč, kterým je muž ve věku 30 let, držitel potápěčské kvalifikace. Pojištění instruktorů se u většiny pojišťoven řídí jinými podmínkami.

Jelikož uváděné údaje jsou pouze orientační, byly pro přehlednost přepočteny platným kursem (ke dni 10.4.2001) na koruny a zaokrouhleny na tři platná místa. Údaje byly získány dotazem u pojišťoven a z materiálů publikovaných na jejich serverech v Internetu.

Týden u moře

Pojištění pro evropskou zemi, pobyt za hranicemi plánován od soboty do neděle následujícího týdne. Nejsou uvažovány možné skupinové slevy, ani nabízená připojištění. Porovnávat je také třeba s ohledem na šíři pojistného krytí, která není vždy stejná.

Pojišťovna a tarifOdkazPojistné za 9 dníLimit na léčebné výlohy
Česká pojišťovna - tarif C65podrobnosti9001.000.000
Komerční pojišťovna - riziková cestapodrobnosti8551.000.000
Kooperativa 9001.500.000
Victoria - turistický tarif + 50% 243bez limitu
VZP - tarif S2 765850.000

Celoroční pojištění

Pojištění se uzavírá na dobu jednoho roku, tedy 365 dní. V tabulce jsou uvedeny limity pouze na vybrané součásti balíku.

Pojišťovna a tarifPojistnéLéčebné výlohyZtráta výstrojeÚmrtíInvaliditaCelkový limit
DAN Basic membership2.1101.070.00034.600191.000191.000bez limitu
DAN Master membership4.4702.150.00055.4001.260.0002.150.000bez limitu
RDI *1.6001.920.00038.400384.000384.0001.920.000
Victoria ET1+50 % **750bez limitu---bez limitu
* Pokrývá pouze potápěčské nehody, ostatní je třeba pojistit jinde
** Tarif platí pouze pro Evropu
autor: Sládek Tomáš