Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Zdravotní pojištění v EU

má smysl kupovat komerční pojištění?

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 25.07.2006)

Občan ČR je v EU a několika dalších zemích zdravotně pojištěn v zásadě stejně, jako tamní občané. Jestliže se v některé zemi platí spoluúčast, platí ji i český občan. Toto pravidlo se vztahuje na neodkladné ošetření, například při úrazu či nemoci během dovolené.

Vždy je nutno čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, která jsou součástí veřejného zdravotního systému. Dlouhodobě plánované zákroky je nutno předem projednat se zdravotní pojišťovnou. V řadě zemí není hrazen transport a léky jen velmi omezeně. Kryta není ani repatriace, tedy převoz do ČR, případně přeprava ostatků.

I tam, kde má náš občan nárok na proplacení neodkladné zdravotní péče ze systému zdravotního pojištění, může lékařská péče stát dost peněz. Určitě ale ne tolik, aby se to vážně podepsalo na finanční situaci postiženého. Zda se i pro cesty do těchto zemí komerčně pojistit, je na zvážení. Výjimkou je návštěva hor, záchrana na horách nebývá kryta a navíc v horských oblastech bývá málo smluvních zařízeni.

Kde máme nárok na zdravotní péči

Země Spoluúčast Smluvní základ
Belgie Léky 25-60%, ošetření 27 EUR, nemocnice 13 EUR/den Na základě nařízení EU
Bulharsko (až po vstupu do EU!) Léky 0-100%, ošetření 1 EUR, nemocnice 2 EUR/den Na základě nařízení EU
Černá Hora Ošetření 20 % - 30 %, nemocnice 10 EUR/den (od 1.1.2007 se čeká podstatný nárůst) Na základě mezistátní smlouvy
Dánsko Léky 15-100 % Na základě nařízení EU
Estonsko Léky 20 EEK + 0 až 50%, ošetření až 50 EEK, nemocnice 25 EEK/den Na základě nařízení EU
Finsko Léky 60 %, ošetření 11-22 EUR, nemocnice 26 EUR/den Na základě nařízení EU
Francie Léky 35-65 %, ošetření 30 %, nemocnice 20 % nebo 15 EUR/den Na základě nařízení EU
Chorvatsko Léky, ošetření i nemocnice 0-50% Na základě mezistátní smlouvy
Irsko bez spoluúčasti Na základě nařízení EU
Island Léky 0-100 %, ošetření 700-1850 ISK Přistoupil k pravidlům EU
Itálie Léky až 100 %, ošetření až 36 EUR Na základě nařízení EU
Kypr Ošetření 1,2 CYP Na základě nařízení EU
Lichtenštejnsko Ošetření 67 CHF, nemocnice 67 CHF/den Přistoupilo k pravidlům EU
Litva Léky 0-100 % Na základě nařízení EU
Lotyšsko Léky 0.1 LVL + 0-50 %, ošetření 0.5-2 LVL, nemocnice 5 LVL/den Na základě nařízení EU
Lucembursko Léky 0-100 %, ošetření až 10 %, nemocnice 11.5 EUR/den Na základě nařízení EU
Maďarsko Léky 0-100 % Na základě nařízení EU
Malta bez spoluúčasti Na základě nařízení EU
Německo Léky 5-10 EUR, ošetření 10 EUR, nemocnice 10 EUR/den, možno zažádat českou ZP o úhradu repatriace Na základě nařízení EU
Nizozemsko Léky 0-100 % Na základě nařízení EU
Norsko Léky 36-100 %, ošetření 125-245 NOK Přistoupilo k pravidlům EU
Polsko Léky 0-100 % Na základě nařízení EU
Portugalsko Léky 0-80 %, ošetření 2 - 8.5 EUR Na základě nařízení EU
Rakousko Léky 4.6 EUR, ošetření 4 EUR, nemocnice 10 EUR/den, LZS 100 %, v horských oblastech je málo smluvních zařízení Na základě nařízení EU
Rumunsko Léky 40-50 % Na základě mezistátní smlouvy (od 1.1.2007 pravděpodobně EU)
Řecko Léky 25 % Na základě nařízení EU
Slovensko Léky 20 Sk + doplatek, ošetření 20 Sk, nemocnice 50 Sk/den, LZS 100 %, možno zažádat českou ZP o úhradu repatriace Na základě nařízení EU
Slovinsko Léky 25 %, ošetření 5-20 %, nemocnice až 25 % Na základě nařízení EU
Srbsko Ošetření 20 dinárů, nemocnice 50 dinárů/den (od 1.1.2007 se čeká podstatný nárůst) Na základě mezistátní smlouvy
Španělsko Léky 40 % Na základě nařízení EU
Švédsko Léky do 900 SEK 100 %, ošetření 100-300 SEK, nemocnice 80 SEK/den Na základě nařízení EU
Švýcarsko Ošetření 92 CHF Přistoupilo k pravidlům EU
Turecko Léky 20 %, ošetření 6.5 tureckých lir Na základě mezistátní smlouvy
Velká Británie Léky 6.7 GBP Na základě nařízení EU

Uvedená spoluúčast se týká běžného ošetření a léků na předpis. Konkrétní předpisy bývají velmi složité, údaje v tabulce jsou zjednodušeny. Podrobnější informace poskytne zdravotní pojišťovna a Centrum mezistátních úhrad.

Pokud vzniknou problémy díky nesprávnému postupu cizích institucí, měl by pomoci pracovník českého centra systému SOLVIT, tel +420-224221701, solvit@mpo.cz.

Potřebné doklady

Evropská unie a EHP

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Evropský průkaz zdravotního pojištění slouží v zemích EU a zemích Evropského hospodářského prostoru, které k systému zdravotního pojištění EU přistoupily. Ve všech zemích má jednotný vzhled, i když nápisy jsou v národním jazyce zdravotní pojišťovny, která průkaz vydává.

Smluvní státy

Při cestě do Chorvatska postačuje Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V Srbsku a Černé Hoře je třeba před odjezdem od zdravotní pojišťovny vyžádat potvrzení na formuláři CZ/YU 111. Před návštěvou lékaře pak navštívit nejbližší pobočku, kde obdržíte potvrzení. V případě nutnosti se lze obrátit přímo na lékaře s formulářem CZ/YU 111.

V Rumunsku a Turecku je postup velmi podobný jako v Srbsku a Černé Hoře. Formuláře mají označení CZ/RO 111 a CZ/TR 111. V Turecku je možné zpětně proplatit i ošetření soukromým lékařem (na místě, v pobočce Sosyal Sigortalar Kurumu - SSK).

autor: Sládek Tomáš