Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

KPR - neodkladná resuscitace

na semináři instruktorů 24.11.2001 přednášel Arnošt Růžička

autor: Arnošt Růžička  (publikováno: 07.12.2001)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Současné postupy při kardiopulmonální resucitaci vychází z původních doporučení Safara (1968) doplněného o resucitaci mozku (AHA 1974) poslední úpravy postupů jsou na podkladě AHA (Ameracan Heart Association) a ILCOR (International Liaison Commettee on Resuscitation) 2000. Nejpodstatnější změny se týkají se nejen vlastního resuscitačního postupu ale i aktivace záchranného řetězce. Výrazným doporučením je provedení defibrilace již na úrovni základní nedokladné resuscitace provedenou vycvičenými informovanými nezdravotníky. Zde je problém distribuce automatických defibrilátorů do prostorů eventuálního nasazení a financování této techniky.

KPR - terminologie, třídění, základní postupy

Přivolání odborné pomoci
Prvním krokem záchranného řetezce (phone first) s výjimkou: tonutí, trauma, lékové intoxikace. V těchto případech platí doporučení beze změny volat co nejdříve (phone fast).
Inovace dle ILCOR - volat lékaře ke každé KPR.

Ověření pulsu
Při laickém postupu se přítomnost oběhu hodnotí symptomaticky - bezvědomí, nepřítomnost dýchání, kašle polykání. Zdravotníci jsou nadále povinni dodržet standardní postup detekce pulsu na arterii Carotis.

Odstranění cizího tělesa
Laik odstraňuje jen pokud cizí těleso vidí.

Defibrilace
Snaha o co nejrychlejší provedení defibrilace - ve zdravotnickém zařízení do 3 min, v ostatních případech snaha o dosažení časné defibrilace automatickými defibrilátory do 5 min. Proto zapojení i laických zachránců 1. - 3 úrovně.

  1. úroveň - policie, hasiči, bezpečnostní personál, horská služba.
  2. úroveň - pracující na veřejných místech či výrobních procesech.
  3. úroveň - rodinní příslušníci a přátelé vysoce rizikových osob.

Základní neodkladná resuscitace - Basic Life Support BLS - provádí s v rámci občanské PP na místě nehody
Rozšířená neodkladná resuscitace - Advance Life Support ALS - prováděná zdravotnickými pracovníky - charakter odborné pomoci

Indikace k zahájení KPR

Základní životní funkce

1. Zjištění poruchy vědomí

Pacient nereaguje na vnější podněty
Jestliže dýchá, uložit pacienta do stabilizované polohy a zajistit lékařskou pomoc. Jestliže není zjištěn dech, vyřešíme napřed zástavu dechu a případně i zástavu srdeční činnosti.

2. Zástava dechu a srdeční činnosti

Airways - dýchací cesty

Uvolnění dýchacích cest

Odstranit překážky v dýchacích cestách (např. zapadlý jazyk). Nedostaví-li se dýchání samovolně, pokračujeme dalším bodem.

Breathing - dýchání

Umělé dýchání

Umělé dýchání z plic do plic, bez nebo i s využitím pomůcek, nebo s ručními dýchacími přístroji.
Je-li zjistitelná činnost srdce (nejlépe pohmatem na krkavici), pokračujeme umělým dýcháním. Není-li zjištěn tep, pokračujeme dalším bodem.

Poznámka:
vdechy mají být přiměřené, jelikož jinak vdechneme postiženému vzduch do žaludku a ten si následně ucpe dýchací cesty zvratky.

Circulation - krevní oběh

Umělé dýchání s nepřímou masáží srdce

Jeden i dva zachránci:

Poznámka:
5 kompresí na 1 vdech s frekvencí 100 kompresí/min, dříve doporučované, zůstávají jenom u intubovaného s 2 zachránci
Na začátek provést 2 - 3 vdechy před zahájením masáže. Možnost využití kardiopumpy apod.

Defibrilation - defibrilace

Úprava srdečního rytmu elektrickým výbojem

Včasná, v nemocnici do 3 minut, mimo nemocnici do 5 minut.
200 - 300 - 360 J, ev-bifazická vlna 150 J.

Schema resuscitace ve formátu PDF.

3. Ukončení resuscitace bez oživení pacienta

Resuscitaci nezahajujeme, jsou-li přítomny jasné známky smrti.
Stanovení smrti může provést jen lékař.
autor: Arnošt Růžička
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier