Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

GUE Safety Drill

neboli s-drill, nácvik sdílení plynu

autor: Jan Špalek  (publikováno: 29.01.2010)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Nacvičování situace, kdy potápěč nemá co dýchat, tzv. Out of Gas (OOG) Situation patří mezi stěžejní techniky přístrojového potápění. Částý nácvik postupu má za úkol převést celou proceduru do podvědomé sféry, bezprostředně vyvolat nacvičenou reakci a zamezit zbytečně zdržujícímu přemýšlení v první fázi krizové situace.

GUE k nácviku užívá tzv. safety drill (zkráceně s-drill). Modifikovaný safety drill (mod. s-drill) je kontrola volnosti CELÉ dlouhé hadice, která se provádí např. jako součást předponorové sekvence GUE EDGE či při nácviku pěti základních technik (tzv. Basic five).

S-drill je určen pro DIR konfiguraci výstroje, tj. primární regulátor s psí karabinou na dlouhé hadici a záložní regulátor zavěšený na krku. Dlouhá hadice je vedena z prvního stupně (pravého v případě použití dvojčete) přímo dolů před/za křídlem (podle osobních preferencí, typu křídla a 1. stupně), dále pod kanistr hlavního světla1, šikmo přes hruď a za krkem až k ústům. Ve správné výšce se na ramenních popruzích nachází po jednom D-kroužku. Hlavní světlo máme na goodmanově ručce na hřbetě levé ruky, přičemž kabel světla je veden přes dlouhou hadici (hadice je blíže k tělu), kanistr je umístěn téměř na doraz k backplatu, na pravém pásovém popruhu. Potápěči UTD Andrew Georgitsise vedou kabel hlavního světla pod dlouhou hadicí, což sebou však nese některé nevýhody. Podstatu samotného s-drillu to však vůbec nemění.

GUE vyučuje s-drill nejprve na suchu s backplatem na zádech a prvními stupni k němu připevněnými elektrikářskou stahovací páskou. To zajišťuje jednoduché vysvětlení postupu a bezproblémovou opravu chyb. Ve vodě se pak již ladí pouze detaily. Tam potápěči udržují za všech okolností vodorovnou polohu, trim. Ani OOG2 situace není výjimkou, právě naopak! Mít neustále pod kontrolou trim a vztlak je přepokladem pro jakoukoli další techniku, úspěšné řešení krizové situace a v neposlední řadě pohodový a zábavný ponor.

Po signálu "OOG" se partneři k sobě přibližují. Při tom by nemělo docházet ke zbytečnému fyzickému kontaktu či dokonce nárazu. To platí pro celý s-drill. Pokud jsme příliš blízko k sobě, odcouváme. Pokud vlivem stresu nedokážeme couvat, nastaví jeden z partnerů pěst, a druhý se svojí pěstí od ní mírně odrazí.


OOG situace a s-drill

 1. Začátek s-drillu. Dotaz "Budeme teď cvičit s-drill?" Získáme pozornost týmu (např. světlem, dotykem, gesty) a nakreslením velkého písmene "S" před naším obličejem se dotazujeme, jestli můžeme nacvičovat s-drill. Tým odpovídá.
 2. Signál "nouze"3. Potápěč bez plynu nemá regulátor v ústech a signalizuje OOG. Partneři se přibližují.
 3. Poskytnutí plynu. Partner poskytuje bleskově dlouhou hadici:
  • při vyjímání z úst uchopí hadici pravou rukou vedle regulátoru, ne za regulátor samotný!
  • zároveň předkloní hlavu, aby ji nemusel obcházet kruhovým pohybem a po přímce, tj. nejkratší cestou, ji vede k buddymu4
  • hadici mu nabízí tak, že ji umístí 10 až 15 cm před obličej buddyho, tj. mu ji nevkládá do úst, náustek směřuje k jeho ústům
  • zároveň přechází pomocí levé ruky na záložku
  • partner bez plynu hadici chytne za regulátor a vloží do svých úst, v případě nutnosti stiskne sprchu (tj. poskytující partner na sprchu nesahá)
 4. Doteď se jednalo o velice rychlou, v podstatě podvědomou reakci. Následující body probíhají naprosto volným a co nejklidnějším tempem. Není důvod pospíchat, ale vhodné partnera uklidnit. Po celou dobu se snažíme partnera neoslepovat hlavní svítilnou. Pokud je v týmu třetí člen, umístí se do "T", tak aby mohl v případě potřeby do situace zasáhnout. Za úkol má mimo jiné tvořit orientační bod pro partnery a udržovat hloubku.

 5. Ověření stavu partnera - signál "OK" + oční kontakt, partner odpovídá. Nezapomínáme na třetího v týmu. Kontrola může obsahovat pár sekund navíc pro uvolnění situace, kdy poskytující analyzuje buddyho bez plynu (např. rytmus dechu, celkové vnímání, stupeň stresu).
 6. Zavěšení nefunkční dlouhé hadice. Partner bez plynu zavěsí svou nefunkční dlouhou hadici karabinou na pravý d-kroužek. Pokud tak neučiní sám, vyzveme ho k tomu např. opakovaným pohybem pravé ruky zleva doprava, na dlani ruky levé, což má signalizovat "zametání-uklízení". Celý tento bod představuje jisté zpomalení drillu. Brzdí poskytujícího potápěče, který by se snažil, co nejdříve rozvinout dlouhou hadici. Avšak důvod ke spěchu opravdu není a nebude v této fázi ani ve skutečné OOG situaci.
 7. Jištění dlouhé hadice v ústech. Partner bez plynu uchopí hadici primárního regulátoru, aby mu ji buddy omylem nevytrhl z úst zatímco ji bude uvolňovat z pod kanistru, popř. křídla. Pokud ji neuchopí automaticky, vyzveme ho k tomu předvedením držení hadice. Uchopení je znovu za hadici, ne samotný regulátor!
 8. Kabel hlavního světla5. Zatímco partner drží hadici, aby mu nebyla vytržena, poskytující si předá hlavu světla z levé ruky do pravé spodem pod hadicí a pak horem zase do levé ruky, aby mohl následně celou hadici rozvinout.
 9. Rozvinutí dlouhé hadice5 Poskytující partner uvolní kompletní dlouhou hadici potom, co ověřil, že si ji partner bez plynu jistí v ústech.
 10. Rozhodování o dalším postupu. Poskytující partner signalizuje "ukončení ponoru"6. Partner bez plynu, popř. i další v týmu odpovídá. K dispozici je v DIR týmu vždy dostatek plynu a jeho stav známý, proto není zapotřebí ho kontrolovat pohledem na manometr.
 11. Výstup. Plavání ve vhodné formaci (viz. níže).
 12. Ukončení s-drillu. Pokud drill nacvičujeme, tak ponor většinou neukončujeme. Týmu signalizujeme konec cvičení (stříháním prsty jedné ruky), následuje formace obličeji k sobě a přechody na vlastní primární regulátory. Je nutno dohlížet zejména na potápěče, který plyn poskytoval, aby správně umístil dlouhou hadici a kabel hlavního světla. Pokud si nejsem jist, partnera vyzvu ke kontrole. Pasivita a lhostejnost v DIR týmu nemají místo! Až teď je celý s-drill ukončen.

1 Pokud není použit kanistr, může být hadice vedena pod pouzdrem nože umístěném na levém pásovém popruhu, co nejblíže ke středu těla a mezinožnímu popruhu postroje. Další variantou je zastrčení hadice pod pravý pásový popruh. Rekreační potápěč, jež nehodlá používat kanistr vůbec, má možnost použít kratší dlouhou hadici (5 stop, asi 152 cm), kterou vede pod paží.
2 Pro potápěčské organizace používající k potápění vzduch také OOA (Out of Air) Situation.
3 Opakovaný rychlý pohyb pravou rukou před krkem zprava doleva a rychlý pohyb světlem ze strany na stranu ve směru týmu. Dotykový signál pro OOG, např. v nulové viditelnosti, je opakovaný intenzivní stisk.
4 V extrémní situaci, v níž vytrhává partner bez plynu regulátor z úst (neschopnému) buddymu, stačí aby ten předklonil hlavu a hadice se bez problémů uvolní. Jeden z argumetnů proti používání přilby v DIR potápění je zachycení se dlouhé hadice při poskytování.
5 Body lze zaměnit podle osobních preferencí.
6 Ruka v pěst s palcem nahoru. Partner/-ři odpovídá/-dají vždy stejným způsobem. O signálu ukončení se nikdy nedebatuje. Druhou možností je signál "zpět a nahoru", který vypadá jako předchozí, akorát je navíc doplněn nataženým ukazovákem, jež směřuje do směru výstupu. Partner znovu odpovídá stejným gestem.
Suchý nácvik při kurzu GUE Fundamental
Suchý nácvik při kurzu GUE Fundamental

Formace při sdílení

Ve volné vodě, či pokud je k tomu prostor, plaveme vedle sebe. Partner bez plynu plave mírně před poskytujícím, jež ho drží za paži.

Poskytující je ve formaci nalevo, dlouhá hadice vede za krkem partnera bez plynu, který ji drží levou rukou zkrácenou na "oko". Poskytující drží buddyho pravou rukou za paži jeho levé ruky. Poskytující je dominantí osobou, která partnera vede, pokud je to nutné.

a nebo

Poskytující je napravo, oba potápěči drží dlouhou hadici pravou rukou. Poskytujcí drží levou rukou podhmatem paži partnera bez plynu, a to tak aby hlavní svítilna na hřbetě jeho levé ruky svítila dopředu (viz foto).

Pokud je v týmu třetí člen, umístí se tak, aby byl partner bez plynu mezi partnery s plynem. Formace vypadá tak, že každý následující partner plave kousek za předcházejcím, tzv. "wing to wing" či "shoulder to shoulder". Pokud je to nutné, je žabí kop vystřídán (mod.) flutter kickem. Okamžitý výstup k hladině ve volné vodě by probíhal obličeji k sobě, do "T" či v "trojúhelníku" u třech potápěčů, do "čtverce" u čtyřech. Při přímém výstupu v proudu je vhodnější zachovat pozici vedle sebe. Dlouhá hadice umožňuje v uzavřeném prostoru plavání za sebou. Potom je vhodné, aby partner bez plynu plavající vepředu jistil poskytnutou hadici trvalým úchopem vedle regulátoru. Zkušení potápěči jsou schopni při sdílení i skútrovat.

Ve volné vodě by bylo vhodné vystřelit bójku. Na moři nutné. Pokud nemáme třetího v týmu, jehož úkolem by bylo také řídit dekompresi, výstup a kontrolovat okolí, vystřelí jí kdokoli ze sdílející dvojice.

Závěrem

Nahoře je popsána základní forma. Pokud jsme s partnerem sehraní, můžeme plavat libovolně na délku celé hadice. Poskytujeme vždy automatiku, kterou máme sami zrovna v ústech. Pouze tak si můžeme být jisti, že je funkční, rozdýchaná a neztrácet čas hledáním oktopusu, jež se v DIR terminologii označuje pouze jako "záložní regulátor" a patří do našich vlastních úst. Takže, pokud mě někdo zaskočí signálem OOG při dýchání ze stage / deko láhve, poskytuji mu regulátor stage / deko láhve, přičemž sám přecházím na svůj záložní regulátor a backgas (plyn na zádech, ve dvojčeti). Podle DIR je backgas (BG) plynem, jež lze dýchát v nejhlubší fázi ponoru, a tak si nemusíme dělat starosti s vhodností přechodu (pokud se nejedná o extrémní ponory a příliš hypoxické směsi). Následuje uvolnění situace a přechod k poskytnutí dlouhé hadice. Jakmile se do hry dostává další výstroj jako bójka, kamery, skútry, je celé situace pouze mírně komplikovanější. OOG signál při dýchání ze stage nemusí přijít od partnera - ten by přešel pravděpodobně na svůj BG, ale od kohokoli, kdo se pohybuje kolem, např. turista s monoláhví v Rudém moři.

Většina OOG situací je dočasná, způsobená chybou potápěče/týmu, např. opomenutím znovu otevřít pravý post při nácviku v-drillu, zavřením o sestupové lano na moři nebo strop jeskyně (tzv. roll-off) či neotevřením izolátoru a dodýcháním pravého postu. Po poskytnutí dlouhé hadice by tedy následovalo týmové řešení problému a ukončení sdílení v případě řešitelné závady.

Doprovodná videa (bohužel mi není známo, že by na internetu kolovalo video s-drillu, které bych s klidným svědomím doporučil):

Špalek ( )

autor: Jan Špalek
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier