Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Jak vybírat svítilnu

trocha teorie kolem svícení

autor: Zdeněk Šraier  (publikováno: 13.02.2012)

Podle čeho vybírat potápěčské světlo? Absolutní radu vám nedám, ale zkusím vám poskytnout nějaká vodítka. Hlavním parametrem, který určuje vhodnost světelného zdroje je jeho "svítivost". Co to je ?

Připoměňme si trochu středoškolské fyziky. Svítivost je základní jednotka SI, ale je definována pomocí světelného toku, takže raději začneme světelným tokem.

Světelný tok

(nebo také výkon) - je "světelná energie, kterou zdroj vyzáří za časovou jednotku" (tedy 1 sekundu). Světelný tok označujeme velkým řeckým písmenem Φ (fí) a jednotkou je lumen (lm)

Energie světelného toku je ale posuzována podle citlivosti lidského oko na různé vlnové délky. Je to tedy svým způsobem jednotka lidsky "subjektivní". Pes nebo mimozemšťan by to vnímal jinak. Lidé jsou (ve dne) nejcitlivější na světlo o vlnové délce 555 nm (to odpovídá frekvenci 540 x 1012 Hz) - vnímání čípky. Za šera se maximální citlivost posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám až k 507 nm - vnímání tyčinkami. Jsme schopni vnímat zhruba vlnové délky mezi 380 až 790 nm.


Rozložení spektrální citlivosti lidského oka - zdroj Wikipedie

Infračervená lampa tak může mít příkon klidně 100 W, ale září 0 lumenů (září v infračervené oblasti, a tudíž není vidět). Jinými slovy lumen měří jen užitečné světlo (záření), které je vidět. To neužitečné (neviditelné) se nepočítá. Bylo by tedy mnohem správnější kupovat žárovky cejchované v lumenech - platili bychom jen za užitečné světlo. Kupujeme-li žárovky cejchované ve wattech, platíme i za neužitečné, neviditelné (obvykle infračervené) světlo.

Představme si fotony emitované zdrojem jako tenisáky, některé jsou viditelné a některé neviditelné. Pak světelný tok (výkon) je počet viditelných tenisáků, které za jednu sekundu vylétnou ze zdroje.

Typické hodnoty světelného výkonu
Zdroj světla Světelný výkon [lm] Účinnost [lm/W]
Domácí osvětlení
Klasická žárovka 40 W 380 9,5
Klasická žárovka 60 W 710 11,8
Klasická žárovka 75 W 920 12,2
Klasická žárovka 100 W 1 340 13,4
Kompaktní zářivka 10 W 580 58,0
Kompaktní zářivka 14 W 800 57,1
Kompaktní zářivka 22 W 1 360 61,8
Potápěčské lampy
Halogenová žárovka 20 W 380 19,0
Halogenová žárovka 35 W 880 25,1
Halogenová žárovka 50 W 1 220 24,4
HID 10 W 500 50,0
HID 35 W 2 700 77,1
LED 3 W 180 60,0
LED 10 W 975 97,5

Teď se můžeme vrátit ke svítivosti.

Svítivost

- je "prostorová hustota světelného zdroje v různých směrech". Lze ji určit pouze pro zdroj světla, jehož rozměry jsou zanedbatelné v porovnání se vzdáleností kontrolního bodu od tohoto zdroje - tomu říkáme bodový zdroj. Svítivost označujeme velkým písmenem I a jednotkou je kandela (cd).

Máme-li náš zdroj tenisáků, pak svítivost je počet viditelných tenisáků, které za jednu sekundu prolétnou plochou vyznačenou trychtýřem (prostorový úhel) - tedy hustota tenisáků v nějakém směru.


Definice prostorového úhlu - jeden steradian - zdroj Wikipedie

Svítivost se se vzdáleností od zdroje nemění - světlo se šíří po přímce (většinou :o)). Se vzdáleností od zdroje se mění plocha v m2 vyznačená na kulové ploše prostorovým úhlem, ale prostorový úhel zůstává stejný.


Směrová charakteristika světelného zdroje

Předchozí obrázek ukazuje směrovou charakteristiku (plochu svítivosti v prostoru nebo čáru svítivosti v některé rovině souměrnosti). To je důležité, neboť světelné zdroje nesvítí obvykle do všech směrů stejně. U potápěčského světla chceme většinou, aby svítilo velmi silně směrem dopředu a pak velmi málo do stran.

Typické hodnoty svítivosti
Zdroj Svítivost [cd]
LED kontrolka 0,005
Svíčka 1
Klasická žárovka 100 W 135
Reflektory automobilu (0°) 100 000
Fotografický blesk (max.) 1 000 000

Intenzita osvětlení

(osvětlenost) - je "světelný tok dopadající na určitou plochu". Značíme ho velkým písmenem E a jednotkou je lux (lx).

Intenzita osvětlení je nepřímo úměrné čtverci vzdálenosti a je tím slabší, čím šikměji paprsky dopadají. Osvětlenost 1 lux je způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím kolmo na plochu 1 m2. Intenzitu osvětlení měří fotografům známé expozimetry - luxmetry.

Typické hodnoty intenzity osvětlení
Prostředí Intenzita osvětlení [lx]
Venku, v noci, při úplňku 0,2
Osvětlení pro pohodné čtení 50
Kancelářské osvětlení 300
Výborné osvětlení místnosti 700
Venku, hodinu před západem slunce 1 000
Venku, zataženo 3 000
Venku, jasno, ve stínu stromu 10 000
Venku, jasno, ostré slunce v poledne >70 000

Máme-li náš zdroj tenisáků, pak intenzita osvětlení jsou dopady viditelných tenisáků na osvětlovanou plochu (musíme také započítat úhel dopadu).


Náš příklad se zdrojem tenisáků

Teplota chromatičnosti

- barevná teplota se měří v kelvinech [K] a charakterizuje spektrum bílého světla.


Barevná teplota světla - zdroj Wikipedie

Zrak člověka má schopnost barevnou teplotu subjektivně přizpůsobovat světelným podmínkám – bílý papír vnímá jako bílý, i když je vlivem osvětlení zabarvený. Fotoaparáty a kamery se naproti tomu musí na barevnou teplotu nastavovat.

Barevná teplota denního světla pro 45. rovnoběžku bývá udávána 5 600 K.

Slunce, které normálně vnímáme jako bílé/žluté, vidíme při západu a východu jako červené. Proč? Shluky molekul vzduchu rozptylují více kratší vlnové délky světla (modré světlo), proto je obloha modrá. Když je slunce nízko na obzorem, musí jeho světlo k pozorovateli urazit atmosférou delší cestu, ze slunečného spektra pozorovateli zůstane převážně červená.

Obsahuje-li ovšem atmosféra velké množství vodních par, dojde k absorpci i vlnových délek odpovídajících modré barvě a na obloze tak vznikají mraky, které mají šedou až černou barvu.

Příklady barevných teplot různých zdrojů
Prostředí, zdroj Teplota světla [K]
Svíčka 1 200
Žárovka, slunce při východu a západu 2 800
Studiové osvětlení 3 000
Obvyklé denní světlo, zářivky 5 000
Fotografické blesky, výbojky 5 500
Jasné polední světlo 6 000
Standardizované denní světlo 6 500
Lehce zamračená obloha 7 000
oblačno, mlhavo 8 000
Silně zamračená obloha nebo jen modré nebe bez Slunce 10 000

Podobně jako průchodem atmosférou i průchodem vodou se mění teplota světla. Je to způsobeno větším pohlcováním složek světla s delší vlnovou délkou (teplejších barev).

Změna barvy světla po průchodu
čistou mořskou vodou
Dráha světla vodou [m] Teplota světla [K]
0 5 600
1 5 900
2 6 200
4 7 000
6 8 100
10 20 000

Potápěčské světlo

Oku je většinou milejší teplota světla 4 000 až 5 000 K, tu vám poskytnou halogenové žárovky. LEDky a HIDky musíte vybírat, většinou mají teplotu světla 6 000 až 8 000 K.

Žárovky také vyzařují "plnější" spojité spektrum světla různých frekvencí. Z moderních, úsporných zdrojů zářivky poskytují nespojité spektrum s výraznými úzkými vrcholy a skoro nic mezi nimi. HID jsou spojitější a nejlepší jsou LEDky. Moderní LEDky mají křivku vyzářeného spektra ještě plnější, než je vidět na následujícím grafu. Pravý lalok dosahuje skoro stejné intenzity, jako levá špička.

Barva světla a rozložení spektra je důležité hlavně pro fotografy. Pokud chcete solidní podání barev, s HIDkou si svítit nemůžete.

Porovnání světelných spekter

Žárovka

Žářivka

HID

LED

Co se týká šířky kužele:

Na některých reflektorech lze posuvem částečně měnit vyzařovací úhel, ale bývá to často na úkor homogenity osvětlení.

Energie zdroje, která se nevyzáří jako viditelné světlo, se kromě trochy ultrafialového světla (jež poškozuje zrak) mění na teplo. Proto ne všemi potápěčskými lampami můžete svítit na suchu. Hlavně ty výkonější potřebují vodní chlazení. Pokud svítilnou svítíte dlouho na suchu, dejte pozor na ponoření rozpáleného čelního skla do vody - mohlo by prasknout.

Výbojky a hlavně jejich startovací elektronika jsou háklivé na časté zapínání. Obdobně vlákno žárovky většinou praskne při zapnutí. Ve vodě světlo nevypínejte, ptřebujete-li zhasnout, zakryjte světlo rukou nebo ho přitiskněte k noze či tělu.

Na co si dát pozor

autor: Zdeněk Šraier