Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

DIN připojení není pro potápění

Nefunkční technické normy EU

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 05.11.2008)

Očekávám, že automatiku vyrobenou v Austrálii našroubuji bez problému v Egyptě na ventil láhve vyrobený v Itálii. Připojení je přece standardní, DIN, G 5/8". Tuhle normu dodržují všichni výrobci po celém světě! Přitom se tato norma vůbec na potápění nevztahuje, alespoň v Evropě.

Ventil s DIN připojením - ilustrační foto

V Evropské unii je takzvané DIN připojení upraveno evropskou normou EN 144-2 (v českém překladu ČSN EN 144-2). Její název zní: Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 2: Závitové spojení na výstupu. Norma byla naposledy aktualizována v říjnu 1999.

Výtisk normy mám v šanonu a patří k těm s rohy ohmatanými od častého použití. Například jsem koupil zátky, které netěsnily ve ventilu a zjišťoval jsem, zda je mohu reklamovat, nebo je špatný ventil.

Při hledání příslušného výkresu jsem se nedávno zarazil o několik stránek dříve, na předmětu normy. Zní, cituji: "Tato evropská norma platí pro závitové spojení mezi ventilem lahví na plyny a redukčním ventilem pro ochranné prostředky dýchacích orgánů s výjimkou zařízení pro potápění s dýchatelným vzduchem, kyslíkem nebo směsí kyslík/dusík. Stanoví rozměry a úchylky pro spojení, užívané pro ochranné prostředky dýchacích orgánů."

Ověřoval jsem si, zda nejde o nesmysl, chybu, která byla za deset let platnosti normy napravena. Není to nesmysl, bohužel. Viz náhled EN 144-2 na webu Českého normalizačního institutu.

Na první pohled do katalogu norem by se zdálo, že situaci řeší 3. část normy, EN 144-3, z roku 2003. Není tomu tak. Tato část normy sice upravuje připojení pro potápění, ale pouze nepoužívané připojení pro nitrox, viz M26 versus DIN.

Zahodíme všechny ventily a automatiky? Samozřejmě že ne! Potápěči potřebují celosvětově sjednocený systém pro připojování automatik k ventilům, takový systém mají a je plně funkční. Co na tom, že v EU nemá oporu v normě. To je chyba norem, ne potápěčů a potápěčského průmyslu.

Současný stav přináší zprávu o tristním stavu technické normalizace v EU. Ve světovém potápěčském průmyslu patrně nejrozšířenější standard nemá oporu v evropských normách přesto, že v Evropě vzniknul. Místo nápravy vymýšlejí tvůrci norem nesmysly. To zcela popírá zásadní úkol normalizace - vytvářet kvalifikovaná doporučení, jejichž používání je sice dobrovolné, avšak všestranně výhodné. Doporučení evropských normalizátorů v této oblasti jsou nekvalifikovaná a jejich používání nejen nevýhodné, ale v případě M26 vyloženě nebezpečné.

Je těžké nebýt euroskeptikem, když z EU přichází podobné věci.

Poznámka: Připojení označované potápěči DIN pro použití v potápěčské technice upravuje norma IS 7302, kterou vydal Bureau of Indian Standards (New Delhi, India). Takže přece jenom používáme normalizované připojení... Ostatní mně známé normotvorné organizace (například ISO) se odkazují na pro potápění neplatnou EN 144-2 a většina výrobců na DIN 477, která - pokud je mi známo - byla pro připojení dýchacích přístrojů nahrazena EN 144-2.

autor: Sládek Tomáš