Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Hogarth (DIR) konfigurace 1

Úvod k překladu stránek Todda Leonarda

autor: Šmok Radek  (publikováno: 21.09.1999)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Pro překlad stránek Todda Leonarda jsem se rozhodl z důvodu absence jakýchkoliv podrobnějších informací na českých potápěčských serverech. Chci se o všechny informace týkající se Hogarth konfigurace podělit se všemi, kteří o ně projeví zájem. Je to pouze jedna z možností, s jakou technikou a jakym způsobem se potápět určená především pro technické potápěče. Věřím ale, že v tomto systému najdou zalíbení i rekreační potápěči jako jsem já. Netvrdim, že používání tohoto systému je to nejlepší a že Ti, kdo ho odmítají jsou špatní. Budu rád, když si každý vybere dle svého tak, aby jeho ponory byly bez problémů a nehod a mohl si svých ponorů maximálně užít.

Přeji všem co nejvíce krásných a bezpečných ponorů.

Radek Šmok

Stránky Todda Leonadra již dávno neexistují a v roce 2005 lze dále zveřejněné považovat především za historický dokument o vývoji potápění devadesátých let, i když většina uvedených věci neztrácí na platnosti.

Tomáš Sládek, editor


Zdravím všechny! Chtěl bych říci pár slov o tom, proč jsem napsal tyto stránky. Nejprve musím ujasnit, že nejsem expert na jeskyní potápění s Hogarth (dále pouze H) konfigurací výstroje. Diskutoval jsem však odborníky. Většina toho, co jsem se naučil byla sestavena z různých zdrojů. Právě proto jsem se pokusil vytvořit jeden zdroj, naznačující kroky, které by se měly podniknout v sestavování H. (dvojí výstroje) konfigurace. Zdůrazňuji, že "základ" neznamená doporučení, že tato konfigurace je svým způsobem omezená. Naopak, toto vybavení slouží jeko idiální základ pro většinu typů potápění, s kterými se můžete setkat.

Tyto stránky nepostačují k vysvětlení principů, analýze systému jako celku nebo porovnání s ostatními dnes používanými konfiguracemi. Další části přesto uvádí, kde se o problému blže dočtete, což vám důrazně doporučuji, pokud jste v této problematice nováčkem. Bylo by silně nezodpovědné, nebezpečné a pošetilé řídit se touto sestavou a potápět se bez porozumnění proč to vlastně děláte a co znamená každý malý detail. Studujte každý byť malý zdroj informací, který objevíte. Ptejte se na všechno, co slyšíte nebo čtete, trénujte s dobrým instruktorem, který se tímto způsobem potápí a pak si to teprve užijete. Vítám jakékoli připomínky k těmto stánkám. Zejména jestliže je cokoli zde psané nesprávně a nebo méně opltimální, prosím upozorněte na to. Pokud bude potřeba, já to určitě promyslím a napravím.

Proč se potápět Hogarth metodou

Jak jsem již zmínil v úvodu, poslání těchto stránek je jasně popsat některé z malých detailů sestavování H. konfigurace. Prostřednictvím těchto stránek zkouším popsat, proč jeden detail může být preferován před jiným. Nesoustředují se na srozumitelnou diskusi srovnávající H. s ostatními technikami konfigurace výstroje. Proto to, co jsem napsal, vás nemusí do statečně přesvětčit o tom, že H. přístup je zrovna ten nejlepší. Zdůrazňuji, že tyto stránky by Vás neměly přesvětčit dělat něco, co je v rozporu s vaší osobní bezpečností. Proto důrazně doporuji posloucht odborníky, kterí jsou zasvěceni ve vývoji H. technik a prodiskutovali jejich účinnost v detailech. Doporučuji začít s těmito zdroji:

Jablonského článek je nejpřesvědčvější výklad H konfigurace (teorie), který znám. Z různých pohledů zabírá a vyvrací nejasnosti o H. konfiguraci. Na web. stránkách jej můžete používat zdarma a proto neexistuje žádná omluva, proč si ho nepřečíst.

Gavinův článek (popisuje) principy a historii H metody lépe než cokoli jiného ale je datován s ohledem na určitý výběr vybavení (toto bylo napsáno několik let před publikací tohoto článku v knize NACD).

Irvinův film ukazuje vybavení v akci a na několika případech demonstruje, jak jednoduché je udělat něco, co používají zlí jazykové, aby odradily uživatele od H. konfigurace.

Všichni tři se zabývají jeskynním potápěním ale jejich poznatky je možno použít v podstatě také pro jiné formy technického potápění. Pokud máte opravdu málo prostředků (peněz) a váháte se zakoupení knihy a filmu, vemte na vědomí fakt, že učení a používání H. vybavení vás bude stát méně, než ostatní techniky, které jsou na trhu více zastoupeny. Doporučuji vám koupit obojí(video a knihu) a naučit se vše potřebné. Můžete být možná bez knihy, ale film je absolutní (100%) nutnost.

Jestliže po přečtení a shlédnutí všech informací nebudete stále přesvědčeny o H. metodě, prosím, zapiště se na poštovní koferenci jeskynářů a techn. potápěčů a předložte svůj případ (problém, názor). Řekněte všem, co si myslíte, že je lepší a proč. Pokud to uděláte jasně a otevřeně, budete tímto buď učit mnoho lidí, nebo pak sám učen mnoha lidmi. Obojí je v zájmu dobré věci.

Výhody

Téměř vše, co je zde uvedeno, jsem se naučil někde jinde, nebo od někoho jiného. Jim patří zásluhy za tyto velké myšlenky a na této stránce to zkouším presentovat i vám. Nepředpokládejte však prosím, že kdokoli, koho zde uvedu, by souhlasil nebo parafoval vše, co říkám či dělám. Toto je moje výstroj a není 100% identická s jinými, které jsem měl možnost vidět. Jenom já jsem zodpovědný za to, co dělám, a mluvím pouze za svojí vlastní osobu. Je příznačné začít se souhlasným pokýváním hlavou, pokud se zmiňuji o průkopníkovi H. metody, Williamu Hogarthovi Mainovi. Podle Gavinovy kapitoly je Bill Main neúnavný perfekcionalista, který neustane, dokud každá část vybavení, které používá, není absolutně nejlepší.

H. principy jsou pojmenovány po Mainovi a charakteristický design H. potápění vznikl z jeho práce a myšlenek. Nemám o něm velké množství informací, ale věřím, že již někdo píše některé podrobnosti o jeho příspěvku k této věci. Uvedu to na svých stránkách, jakmile to bude možné.

Poprvé jsem se setkal s názvem Hogarthian při mém setkání s přítelem, který získal speleologický trénink v Mexiku. Měli jsme dlouhý rozhovor o této problematice a objasnil mi jednu základní věc - udržuj ji co nejjednodušší a nenos to s sebou, pokud to opravdu nepotřebuješ. Podrobnosti jsem si přečetl později, když členové Woodvillie Karst Plain Project začali pracovat podrobněji na stránkách o technickém potápění a spelologii. Členové WKPP jsou velmi silní propagátoři H. metody. Vyjadřují své postřehy velmi dobře. Halsité argumenty těchto obhájců upoutaly moji pozornost a já se chtěl naučit vše, co bude v mých silách, o této technice. Články na těchto webových stránkách byly můj základní zdroj informací. Další zdroj bylo video "správné zacházení" (Doing it right) od WKPP. Kupte si toto video! Na něm šéf projektu George Irvine ukazuje svoji vlastní výzbroj včetně jejího použití v praxi. Výborný článek je také v knize "Umění bezpečného potápění" (Art of Save Diving), kde Bill Gavin vyzdvihuje H. principy a jejich historii, některé podrobnosti popisované zde jsou však již zastaralé. V srpnu 1966 jsem začal s kursem "Úvod do jeskynního potápení" s Jarrodem Jablonskim a od té doby s ním pokračuji v trénování.

Nemohu zde dostatečně vyjádřit, jak silný dojem na mě J.J. udělal. Je velmi dobrý potapěč a instruktor a také velmi dobrý člověk. Potápí se s WKPP a taktéž H. metodou. J.J. byl velmi cenný zdroj informací jak při kursu, tak i prostřednictvím e-mailu. Jeho článek "H. sestava výstroje" (The Hogarthian gear configuration) je to nejlepší shrnutí této problematiky, jaké jsem kdy viděl. Jeho poslední informace o "Global underwater explorers" jsou vynikající a zaujímají přední místo v novém potapěčském vzdělání.

Díky Tomu Kresinovi, Tricii Howardové a Jimmimu Cookovi, kteří pomáhali rozličnými způsoby a fotili záběry pro tyto stránky. Děkuji dále spoustě potapěčům/buddies, kteří si dali čas s pročítáním těchto stránek, jak jsem je sestavil a pomáhají mi udržet mé psaní přesvědčivé a čestné. Od chvíle, kdy jsem sestavil tyto stránky, mnoho lidí mi odpovědělo s výbornými návrhy na to, jak zlepšít určité detaily na mé výzbroji. Děkuji! Další návrhy a vylepšení budou přidány k těmto stránkám jak dovolí čas.

autor: Šmok Radek
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek