Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Volný únik vzduchu z automatiky

experiment

autor: Sládek Tomáš, Zdeněk Hofrichter  (publikováno: 06.03.1999)

Významným faktorem bezpečnosti při potápění je zajištění zdroje dýchacího média při poruše primárního přístroje. Následující experiment se pokusí dát odpověď na otázku, kolik má potápěč času na řešení situace při poruše, spočívající ve volném úniku vzduchu z druhého stupně automatiky.

Předpoklad

Předpokládal jsem, že průběh poklesu tlaku bude mít dvě fáze:

  1. lineární průběh, daný maximálním průtokem druhým stupněm automatiky, od počátku do poklesu tlaku v láhvi na hodnotu, která začne ovlivňovat hodnotu středotlaku,
  2. exponenciální průběh, daný postupným snižováním středotlaku, odpovídající přechodové charakteristice soustavy 1. řádu.

Výsledky experimentu

Graf výsledků měření

Výsledky naměřené s automatikami XTra a Scubapro se blíží předpokládanému průběhu. U automatiky Command Air s prvním stupněm Submarex došlo k chvilkovému "přibrzdění", patrně vlivem zamrzání prvního stupně.

Uspořádání měření

Měřená soustava obsahovala láhev o objemu 10 l resp. 15 l, běžný ventil (při měření plně otevřený), na který byla instalována automatika (při měření udržována v plně otevřeném stavu). Měření probíhalo na vzduchu v atmosférickém tlaku při pokojové teplotě.

Použitá technika
15 l láhev s ventilem Seeman
10 l láhev s ventilem Aquacentrum
XTra Prosub
Command Air (2. st.) s 1. st. Submarex
Scubapro 1. st. MK20 a 2. st. D400

Těžko lze tento experiment chápat jako přesné fyzikální měření, pro orientační účely je však přesnost měření dostatečná.

Z funkčního hlediska je zejména třeba upozornit na pravděpodobně rozdílné chování při zamrznutí automatiky, kdy volný únik plynu je důsledkem zvýšení středotlaku a chování při tomto experimentu, kdy volný únik byl důsledkem stlačení tlačítka vzduchové sprchy.

Praktické závěry

Když klesne tlak v láhvi asi pod 2 Mpa, začínají zvláště při hlubším nádechu stoupat nádechové odpory. Z automatik se však dá dýchat ještě při tlaku v láhvi okolo 1 MPa (což zhruba odpovídá hodnotě středotlaku).

Z naměřených výsledků je vidět, že i v nepříznivé situaci, kdy dojde k volnému úniku (například díky zamrznutí), je ještě k dispozici dost času na výstup nebo na nalezení buddyho a zahájení dýchání ve dvojici. I v tom nejhorším případě je k dispozici čas v řádu minut.

autor: Sládek Tomáš, Zdeněk Hofrichter