Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Přeprava tlakových lahví osobním autem

jak se to má správně dělat

autor: Roman Mondschein  (publikováno: 04.11.2004)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
Dotazoval jsem se, jak je to s převozem tlakových lahví v osobním automobilu - tedy hlavně vzduch, argon, ale i různé koktejly, případně čisté plyny k jejich výrobě či ke kříšení - dostal jsem následující odpověď:
  1. Uváděné stlačené plyny jsou klasifikovány v Dohodě ADR jako nebezpečné látky, pro které platí zvláštní režim při přepravě po silnici. Ovšem Dohoda ADR zná některé výjimky, které v praxi znamenají, že v některých případech platí příslušná ustanovení ADR jen částečně a nebo vůbec. A to je právě tento případ.

  2. V části 1.1.3 přílohy "A" Dohody ADR jsou popsány případy tzv. vynětí z platnosti a jmenovitě část 1.1.3.1 v písm a) uvádí: Ustanovení Dohody ADR se nevztahují na přepravu nebezpečných věcí soukromými osobami, pokud jsou dotyčné věci baleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny pro jejich osobní nebo domácí použití nebo pro jejich aktivity ve volném čase nebo pro sportovní činnost, pokud byla učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy.

  3. Co se týká Rakouska a Chorvatska, tak obě země jsou členskými státy Dohody ADR, tedy platí výše uvedené i v těchto zemích. Jelikož je dohoda součástí právního řádu těchto zemí, musí existovat oficiální znění v příslušném jazyce. Když jej někde najdete, vozte ten text s sebou a při případné kontrole jej předložte, případnou pokutu bych vždy důrazně odmítl. Samozřejmě je třeba dbát obecných ustanovení o přepravě nákladu, jeho řádného uložení atd. Pro jistotu bych doporučoval 2kg hasicí přístroj s plombou a v termínu periodické kontroly. To by mělo stačit.

  4. Přílohy k ADR byste marně hledali ve sbírce zákonů, jsou ve sbírce mezinárodních smluv (6/2002 Sb.m.s.)

autor: Roman Mondschein
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier