Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Deco for divers

A Divers Guide to Decompression Theory and Physiology Autor

autor: Jiří Pokorný  (publikováno: 09.02.2018)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
Autor
Mark Powell
Nakladatel
AquaPress, 2014
Rozsah
194 stran
ISBN
978-1905492299
Cena
30 USD

Anotace

Po úvodní kapitole věnující se historii vědeckých výzkumů v oblasti potápění následuje 30 stran dekompresní teorie. Představeny jsou všechny známé pojmy z oblasti dekompresí jako Henryho zákon, Daltonův zákon, poločasy sycení, Saturace, tvorba bublin, tiché bubliny, bezpečnostní zastávky i kyslíkové okno. Následuje kapitola věnovaná dekompresní nemoci, jejímu vzniku, příznakům i léčení. Opět se autor věnuje všem důležitým oblastem jako PFO, hydratace, aplikace kyslíku, rekomprese ale nezapomíná i na létání po ponoru, vliv teploty, věku a obezity. V dalších kapitolách autor stručně představí saturační potápění a vliv dusíku. Druhá polovina knihy pak popisuje všechny možné druhy směsí a plynů používaných při potápění, i plyny, které se neosvědčily. Dále představuje modely výpočtu dekompresí, včetně jejich vývoje i modelů méně známých. Nezapomíná i na výpočet „ratio deco“. Poslední kapitolou jsou jednotlivé výpočty i vstupní tabulky poločasů použité v jednotlivých algoritmech. Nejsou zde sice uvedeny příklady výpočtu, ale veličiny jsou detailně popsány. Autor sám zmiňuje, že nechtěl matematiku míchat s teorií, aby čtenáři, které matematika nezajímá, mohli tuto kapitolu přeskočit. Kniha obsahuje velké množství tabulek, grafů a diagramů. Prakticky každá stránka obsahuje nějakou vysvětlující ilustraci.

Komentář

Autor sice spolupracoval na této knize se Steve Lewisem (viz. recenze The Six skills) a celou škálou dalších kapacit v potápění, ale svým zaměřením se věnuje úplně jiné problematice. Naprosto jsem zapomněl, že dekomprese úzce souvisí s fyziologií, které je věnovaná první polovina knihy. Pochopil jsem zde velké množství principů v lidském těle, které mi doposud unikaly. Nejvíc jsem očekával od části věnované modelům a nebyl jsem zklamán. Směle lze toto dílo popsat jako bibli dekompresních modelů. Čtenář dostane nadílku všech algoritmů podaných nevědeckým jazykem, takže jsou snadno srozumitelné. Modely jsou popsány od jejich vzniku, až po současnost a uvedeny podle předpokladů, které vedly k jejich vzniku. Navíc každý pojem nebo problém je doplněn tabulkou nebo grafem, které pochopení velice přispívají.

Kniha je vhodná především pro čtenáře, které zajímá teorie fyziologie velice do detailu, nebo se věnují matematice a chtějí pochopit, jaké výpočty provádí jejich potápěčský počítač. Díky obsahu doporučuji toto dílo také jako referenční příručku.

autor: Jiří Pokorný
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier