Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Adventures in Diving

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 06.12.2001)
Titulní strana Vydal:
PADI, 2000
Vytištěno v ČR

Šéfredaktor:
Drew Richardson

Překlad:
Evžen Rajzl, Zdeněk Rajzl

Rozsah:
370 stran (203x235 mm)


Anotace

Příručka pro jednotlivé ponory kurzu PADI Advanced Open Water Diver, resp. Adventure Diver.

Každý ponor je zasazen do kontextu v úvodu, každá kapitola má stanoveny hlavní cíle a na konci krátký kontrolní test. Na závěr je test znalostí, přehled činností při cvičném ponoru a nástin možností pokračování ve specializačním kurzu.

Kniha je bohatě černobíle ilustrována, kapitoly věnované ponoru AWARE - určování ryb jsou v barvě.

Komentář

Obdobně, jako předchozí učebnice Začněte se potápět je kniha pojatá typickým americkým způsobem. Úvody k jednotlivým ponorům jsou psány skoro jako reklama na určitou součást výcviku, v textu je mnoho upoutávek a inzerátů na další produkty PADI.

Typickým čtenářem této knihy je potápěč, který před nedávnem dokončil výcvik na svůj první potápěčský stupeň, Open Water Diver. Každá část obsahuje letmý náhled na určitou problematiku. Není pochyb, že některá témata by zasloužila zpracování více do hloubky. Větší objem informací by se vešel i do současného rozsahu textu, otázkou je, do jaké míry by to bylo z didaktických důvodů vhodné.

Nemohu nezmínit, že některé publikované názory se s mými rozcházejí. Například ryby jsou roztříděny do dvanácti skupin čeledí, přičemž tyto skupiny jsou vytvořeny zcela uměle, bez ohledu na taxonomické členění, pouze na základě vnější podobnosti. V kapitole o suchém obleku je doporučováno jeho použití jako jediného nástroje pro regulaci vztlaku, což je v přímém rozporu s doporučeními jiných výcvikových organizací i s mojí vlastní zkušeností. Mohl bych vyjmenovat řadu dalších případů.

Na textu je zřetelné, že se jedná o překlad oficiálního manuálu. Překladatel dle zadání vydavatele musel zachovat řadu anglických výrazů, počínaje názvem knihy. Ale i z větné stavby textu s ryze českými výrazy je cítit angličtina. Pro lepší srozumitelnost je připojen malý anglicko-český slovníček.

Pochválit musím šíři záběru. Je to opravdu velmi bohatá nabídka, co všechno může začínající potápěč vyzkoušet. Jestli je účelem knihy přiblížit uchazeči o průkaz "dospělého" potápěče právě tuto rozmanitost, plní jej výborně. Opravdu zkušený potápěč ale bude muset řadu věcí znát mnohem více do hloubky.

 

Další podrobnosti o knize najdete na www.rajzl.cz.

autor: Sládek Tomáš