Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Potápění

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 20.09.1997)
Titulní strana Autor:
Alan Mountain

Překlad:
Michal Zahrádka

Vydal:
Svojtka a Vašut, 1997

Rozsah:
160 stran


Anotace

Příručka pro začínající potápěče, neomezující se na jeden výcvikový systém.

Malé upozornění pro druhé vydání

Dále uvedené se vztahuje na vydání první. V roce 1998 bylo vydání druhé, které lektoroval Jirka Hovorka (je uveden i v tiráži, což poslouží jako podstatný rozpoznávací znak při koupi knihy). Podle jeho slov byla většina jím opravených chyb do tohoto, druhého, vydání promítnuta, takže kniha již poskytuje více moudrosti pro začínající a méně zábavy pro zkušené.

Malá soukromá subjektivní recenze

Jiří Hovorka

Kniha působí velice pěkným dojmem, patří k výpravným publikacím, vydávaným tímto nakladatelstvím. Je rozdělena do 9 kapitol a přestože je v úvodu uvedeno, že nemůže nahradit kvalifikovaný výcvik, je celá kniha koncipována jako stručná encyklopedie-učebnice, která nicméně zahrnuje všechny aspekty potápění. Kniha by mohla sloužit i jako vhodná učebnice pro mládež ve věku asi 12- 18 let, protože je díky pěkným obrázkům velice názorná a poutavá. Vážným problémem je ale text knihy. Bylo by nutné vidět i originál, aby se dalo přesně posoudit, nakolik za špatné, nesprávné a nečeské části textu může překladatel. Jedná se pravděpodobně o běžný jev v nynější knižní produkci, kdy specializovaný text s odbornými termíny neprochází lektorováním někoho z oboru. Vydavatelé šetří nebo nemají čas? Lekoři knihy nejsou uvedeni (nebyli), rovněž není uvedena redaktorka, co odvedla velice špatnou práci. Uvádění všech prohřešků ohledně překladu, českého jazyka, odborných termínů, naprosto chybných veličin atd. by ale znamenalo tuto knihu zčásti znovu napsat.

V kapitole z historie potápění se uplatňují výborné a názorné obrázky, nejlepší, co kdy u nás byly k vidění. Fyzika v následující kapitole je přehledná a názorná, ale mám dojem, že sám autor s ní měl potíže a překladatel to dovršil: definice parciálního tlaku je nepochopitelná, ve stavové rovnici nebyly použity indexy, používají se výrazy jako vzestupná síla, fyzikální prostor, průtokový regulátor mechanismu vyvažuje tlak, vzduchová molekula atd. Positivní je používání MPa pro tlak. V kapitole vybavení potápěče se uplatňují současně pěkné a názorné obrázky výstroje s nepřesnou terminologii: baterka místo svítilna, SCUBA systém místo dýchací přístroj, rozpětí láhve místo roztažnost, rukojeť místo kolečko ventilu, karta kompasu místo kompasová růžice a mnoho cizích slov není přeloženo vůbec. Je na pováženou, že překladatel překládá anglické control jako kontrola. Popis výstroje a její funkce je obsáhlý a všímá si i drobných doplňků. Šílené jsou ale tyto uváděné hodnoty: přetlakový ventil kompenzátoru je prý nastaven na přetlak 0,3 MPa, středotlaká část automatiky prý bývá nastavena na přetlak 7 - 10 MPa! Část zabývající se výcvikem charakterizuje stručně a nestranně systémy BSAC, CMAS, PADI, NAUI a pak uvádí podrobně výcvik potápěčů i instruktorů na základě syntézy těchto škol. Velice názorné jsou fotografie signálů pod vodou, jsou zde drobné odlišnosti od signálů CMASu. V kapitole Zdraví a bezpečnost je názorně uvedena anatomie i fyziologie potápěče včetně první pomoci. Kapitola o moři je až příliš podrobná a zase se zde ve velké míře projevuje nezvládnutí odborné terminologie překladatelem: trahvý místo trhlinový nebo zpětný proud, hřeben místo hřbet vlny, žlab místo důl vlny, vzdouvání místo lámání vlny. Rozsáhlá část knihy s krásnými podvodními fotografiemi renomovaných autorů se zabývá korálovými útesy a životem na nich včetně popisu nebezpečných tvorů. Mezi mnoha návody na první pomoc je např. i Jak ošetřit kousnutí žralokem. Pestrost knihy pak dovršuje závěr o různých speciálních druzích potápění.

Kniha POTÁPĚNÍ je ideální ve spojení s nedávno vydanou knihou Potápění s přístrojem, která má výborný text, ale dost špatné obrázky, u této recenzované knihy je tomu naopak. Doporučoval bych tedy koupi obou knih.

Komentář

Kniha je nádherně provedená, text je ilustrován stovkami fotografií známých autorů. Tisk na matném křídovém papíru je velmi kvalitní. Myslím, že originální (anglicky psaná) verze musí být vynikající. Na příkladu této publikace je vidět, že nechá-li se produkce a obchod na soukromém vydavateli (který tak činí za účelem dosažení zisku) může být výsledek daleko technicky kvalitnější a nesrovnatelně levnější, než dělá-li to svaz potápěčů (který tak sice též činí za účelem dosažení zisku, akorát nezná míru).

Především je třeba ocenit názornost, s jakou jsou jednotlivé věci vyloženy. Například znázornění potápěčských signálů na fotografiích je vynikající nápad. Jako v jedné z mála potápěčských příruček je zde věnováno dostatek prostoru mořské biologii.

Také porovnání výcvikových systémů je užitečné, i když zejména pro britského čtenáře (viz například rozlišení mezi britským a skotským klubem). Kapitola o výcviku mohla být přizpůsobena českým podmínkám, třeba i formou dodatku při překladu.

Chyby a připomínky

Takto bych mohl pokračovat dále, kniha má 160 stran.

Ještě jednu připomínku si neodpustím. Na straně 142 je chyba, která by někoho mohla stát život. Doporučení odchytu jedovatého hada (pro identifikaci) po uštknutí partnera je návod na sebevraždu, jelikož každý poctivý jedovatý had má zásobu jedu na řadu uštknutí. Sám jsem zažil podobnou příhodu se zmijí obecnou - jedno uštknutí sice nebývá nebezpečné, vícenásobné však ano!


V Chorvatsku jsem zahlédl překlad téže knihy. Nedalo mi to a vytáhnul jsem ji z vitríny, abych se kouknul, kdo měl větší problémy s fyzikou, zda autor či překladatel. Vzhledem k tomu, že se vyskytují stejné chyby (např. úhly, tlaky apod.) v české verzi stejně jako v chorvatské, tak lze usoudit, že fyzika byla úhlavním nepřítelem samotného autora.

Rambo
autor: Sládek Tomáš