Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Přístrojové potápění

praktická příručka pro každého potápěče

autor: Zdeněk Šraier, Jiří Hovorka  (publikováno: 10.08.2005)
Titulní strana

Autor:
Dušan Dobeš

Fotografie:
Ladislav Valík, archiv autora a CP Books, a.s.

Odpovědný redaktor:
Ondřej Weigel

Odborná korektura:
Pavel Novotný

Obálka:
Martin Sodomka

Vydal:
CP Books, a.s., 2005

Rozsah:
170 stran, formát 17 x 22,5 cm, brožovaná vazba

ISBN:
80-251-0700-0

Cena:
179 Kč


Anotace

Praktická příručka přístrojového potápění je určena zejména pro začínající potápěče i čerstvé absolventy potápěčských kurzů. Je vhodná i jako doplňková literatura pro všechny typy potápěčských škol.

Z obsahu knihy:

Komentář

Kniha si vysloveně říká o srovnání s učebnicí Potápění s přístrojem vydané Svazem potápěčů České republiky. Na první pohled působí uhlazenějším dojmem. Text je dostatečně ilustrovaný černobílými fotografiemi a kresbami. Kapitoly jsou prokládány barevnými fotografiemi podmořských scenerií (bohužel mizerné kvality, zřejmě díky použité technice tisku). Tyto fotografie ale nemají žádný vztah k textu knihy. Je to již několikátá kniha, která přichází s podobnou koncepcí. Bylo by určitě lepší, kdyby se plocha barevných fotografií využila pro některá schémata, která by tak získala na přehlednosti.

Oproti zmíněnému Potápění s přístrojem bylo více pozornosti věnováno sazbě: členění odstavců, titulky, zvýrazněný text, ... to vše přispívá dobré orientaci čtenáře v textu. Čitelnost poněkud kazí použitý font písma, ale po chvilce na něj dá zvyknout.

Historie potápění

Obligátní kapitolka stručně shrnuje historii lidského pronikání pod vodní hladinu. Bohužel končí rokem 1946 a automatikou Mistral. Pokud už taková kapitola v české učebnici je, bylo by asi vhodné trochu zmínit i historii potápění v českých zemích, některé naše expedice či pokusy s pobytem pod vodou.

Fyziologie a bezpečnost potápění

Kapitola mi přijde dobře zpracovaná, autor se nebál uvádět některé detailnější informace, které chybějí v Potápění s přístrojem. Jsou zde propojeny informace o anatomii, fyziologie a potápěčských nemocech a nehodách.

Bohužel zde zcela chybí jakákoliv zmínka o první pomoci při zástavě dechu či oběhu - resuscitaci! To je zásadní chyba.

Působení stresu při potápění

Velmi důležitá kapitolka, která v referenční učebnici chybí.

Fyzika potápění

Standardní rozsah fyziky na úrovni mírně pokročiého potápěče. Přehledné s dostatečným počtem řešených příkladů. Trochu mne překvapilo použití symbolu Q pro spotřebu vzduchu a tepelný tok, jinak jsou všude používány správné jednotky SI i jejich značení.

Dekompresní tabulky a dýchací směsi

Stručná zmínka o dekompresních tabulkách, jako příklad jsou vzaty Bühlmannovi. Zmínka o použití nitroxu s odkazem na speciální kurzy.

Vybavení potápěče

Tato kapitola nejvíce utrpěla nedostatkem odborné korektury. Hned první fotografie má prohozené popisky (druhý stupeň a sprcha), síťka na lahvi je nesmyslně přetažena přes botku. Na další stránce čtenáře udeří do očí titulek Potápěčské brýle. Pro dýchací trubice jsou použity fotografie, na kterých rozdíl (výdechový ventil) najde jen obeznámený potápěč.

U kompenzátorů je preferován poněkud zavádějící název vyvažovací vesta, o křídlech zde není ani zmínka. Schémata hloubkoměrů jsou umístěna až uvnitř odstavce o tlakoměrech. Červená vlajka s diagonálním pruhem je mylně nazvaná vlajkou CMAS. Pozitivní je je uvedení základních funkčních schémat plicních automatik. U potápěčských bójí by bylo vhodné alespoň popsat bójku požadovanou naším plavební řádem.

Kapitola by určitě snesla podrobnější zpracování, zejména pro začátečníky by bylo vhodné upřesnit údržbu výstroje. Protože je kniha určena pro začátečníky, bylo dobré přidat i nějaké rady pro výběr vhodné výstroje. Na druhou stranu je mi jasné, že co potápěč, to jiný názor na výstroj.

Praktický výcvik

Tam kde stovky slov nestačí pro popis cviku, jednoduchá ukázka instruktora je snadno nahradí. To bohužel není v možnostech knihy. A tak jakoby autor rezignoval a tato kapitolka obsahuje jen pár základních cviků, jako je sestavení přístroje a vstup do vody.

Organizace Diver Alert Network

Začátek tato kapitolky mi připadal jako opsaný z propagačního letáku DANu. Pak naštěstí pokračuje několika obecnějšími doporučeními pro bezpečné potápění, s nimiž nelze než souhlasit.

Přílohy

Zde čtenář-začátečník najde orientační ceník výstroje, bohužel jsou v něm chyby (automatiky) a nepřesnosti (masky, nože, tlakoměry, hodinky, tašky). Podstatnější jsou pak slovníček odborných pojmů a soubor fotografií potápěčských signálů. Na konci knihy je uveden sručný rejstřík.

Závěrem

Kniha je zajímavou alternativou pro výcvik začátečníků k učebnici Potápění s přístrojem, kterou převyšuje přehledností. Proto jsem se také důkladněji zabýval jejími nedostatky. Nepřesnosti a chyby nejsou příliš závažné a výklad instruktora je jistě dokáže uvést na pravou míru. Knihu celkově doporučuji.


Doplnění od Jirky Hovorky:

V zásadě souhlasím s hodnocením kolegy Šraiera, jen jsem si všiml několika dalších faktů, které bych zde chtěl připomenout.

Kniha vychází z učebnice "Sportovní potápění", z knihy "Potápěčská dýchací technika ve schématech" a z "Fyziky pro potápěče", je ale stručnější.

Pěkné fotografie, které tiskem utrpěly, by bylo vhodné doplnit vysvětlujícím textem. Obálka je udělána dost výrazně, jistě upoutá, jen mi není jasné, jak mohl tvůrce obálky udělat tak špatnou kompozici, kdy potápěč a ryby právě opouštějí knihu. Pouhým okem jsou také na ruce potápěče vidět řady pixelů.

Kniha je v některých partiích velice podrobná, může sloužit i pro část zkoušky na P3.

Historie potápění

Tady mi vadí v mnoha knihách tradovaný nesmysl, kdy jsou asyrští vojáci plující přes řeku s nafouknutými měchy považováni za potápěče.

Fyziologie a bezpečnost potápění

Kapitola je dobře zpracovaná, pouze graf sycení a vysycování plynů v kapalinách je převzat z knihy Fyzika pro potápěče (obr. 13) i s chybami, které jsou v originále.

Působení stresu při potápění

Ve srovnávané učebnici Potápění s přístrojem (na kterou se autor recenze odvolává) téma stresu sice chybí, ale je to v knize Sportovní potápění, odkud autor knihy čerpal takovým způsobem, že nadpisy 12 odstavců jsou naprosto shodné a jejich obsah je do určité míry přepsáním originálu.

Fyzika potápění

Je to velice podrobně zpracovaná část, doplněná mnoha příklady, které mohou sloužit ke zkouškám na P3. Některé příklady, obrázky a grafy jsou naprosto stejné, jako v knize Fyzika pro potápěče. Příklady výpočtů jsou stejné u čísel: Fyzika / Přístrojové potápění - 11/3, 12/5, 13/4, 17/7, 38/9, 39/10, 35/11, 36/12, 18/13, 19/14, 5/23. Příklad č. 33 je převzat z knihy Sportovní potápění, str. 71.

Vybavení potápěče

Zde se vyskytují některé terminologické nepřesnosti až chyby, kromě upozorňované masky - brýlí a kompenzátorů (naprosto stejně zmatený text je v knize Sportovní potápění na str. 222 a 223 ) je to dále např. kapuce, vybavení, baterky, opomenutí výrazu šnorchl. To by se autoru - instruktorovi stát nemělo.

Na zmiňované fotografii potápěčské láhve s automatikou je navíc nesmyslné uspořádání druhých stupňů.

Obrázky řezů 4 typů prvních stupňů jsou velice pěkně narýsovány, velice názorné! Řezy druhých stupňů jsou bohužel úplně shodné s obrázky z knihy Potápěčská dýchací technika ve schématech.

Dost stručný a místy nepřesný popis hloubkoměrů a tlakoměru je doprovázen obrázky, které jsou stejné jako ty v knize Potápění od Mountaina na str. 38.

Praktický výcvik a Přílohy

Výcvik je natolik stručná kapitola týkající se prakticky jen úvodu, že by tam ani nemusela být.

Velice dobrý je slovník, doporučení ohledně počítačů a fotografie potápěčských signálů (pouze signál "Něco není v pořádku" je špatně a chybí signály ohledně tlaku v láhvi).

Kniha rozšiřuje poměrně velké množství učebnic pro začínající potápěče. Šikovný literát by z nich jistě dokázal udělat dobrou kompilaci.

Na druhé straně je těžké sepsat něco jiného, aniž by se to již něčemu nepodobalo, ovšem nemusí to být shodné.

autor: Zdeněk Šraier, Jiří Hovorka