Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Výstroj pro rekreační technické vrakové a ...

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jan Špalek

Jednotlivé kapitoly z knihy Výstroj pro rekreační technické vrakové a jeskynní potápění (Doing It DIR)

Napájení vyhřívání

27.09.2021

Nevhodné výrobky se mohou přehřát a uživatele popálit nebo mohou v případě zatopení zkratovat. Baterie není umístěna uvnitř obleku, nýbrž v externím kanistru stejného typu jako kanistr používaný pro hlavní světla. Lze použít další kanistr umístěný na popruhu vedle kanistru hlavního světla nebo stejný kanistr, který zároveň napájí hlavní světlo (má dvě přípojky, nejlépe i dvě separátní baterie uvnitř). Pro dlouhé ponory to může být kanistr s větší kapacitou baterie, a to až do velikosti stejdž láhve. Ten bývá ustrojený a nošený stejným způsobem jako stejdž láhev na levém boku potápěče.

 

Kabel spojující vyhřívání s kanistrem může oblekem procházet přes konektor umístěný na speciálním dopouštěcím ventilu sucháče. Výhodou je méně dírek v obleku, nevýhodou někdy vyšší profil ventilu. Nebo lze použít separátní konektor. Ten se nejčastěji umísťuje níže vlevo od dopouštěcího ventilu, na protilehlou stranu diagonálního zipu. Umístění na svislé ose těla umožňuje napájení z kanistru na pravé straně pásového popruhu pro běžné ponory, ale i napájení z velikého kanistru neseného jako stejdž láhev na levém boku pro ponory extrémní (teplota vody, délka ponoru, časté stoupání a klesání v jeskyni).

 

Vedení napájení není „napevno“, nýbrž se jedná o spojení tzv. mokrými konektory (E/O kabely), které lze pod vodou bez problémů rozpojovat a zapojovat pouhým zasunutím samců do samic. Dbáme na to, aby přípojky E/O kabelů byly v týmu identické. To je důležité zejména pro případ, že by jednomu z partnerů došla baterie. Takhle si kanistr budou moci intervalově předávat při dlouhých dekompresních zastávkách. To by nebylo tak jednoduché, pokud by vlastník kanistru měl průchod přes sucháč na nestandardním místě a kabel ke kanistru tedy příliš krátký nebo zbytečně dlouhý.

 

Proč není vhodné užívat baterii umístěnou uvnitř obleku?

 - je malá a proto má malou kapacitu

 - může nepříjemně tlačit

 - obtížná regulace teploty (tlačítko umístěno přímo na baterii tisknutelné přes sucháč)

 - riziko v případě zatopení obleku

 - nelze ji použít k jiným účelům

 

Výrobců vyhřívání je více. Někteří používají příliš vysokou wattáž (až 200 W), i když oficiálně uvádějí méně než polovinu. V případě jejich použití si tepla příliš dlouho neužijeme nebo budeme muset použít obrovský a drahý kanistr. U jiných může dojít ke zkratu a popálení tím, že se dotknou dva dráty vedené příliš blízko sebe. Popálení v tomto případě nezabrání ani termostat. Nejvhodnější je použití výrobků, které mají pouze jediný drát. Vyhněte se výrobkům garážových kutilů a dejte na ověřené, popř. certifikované produkty. Mezi ně patří např. Santi.

 

Dopouštěcí ventil s průchodem pro E/O kabel k vyhřívání.     

Kombinovaný kanistr Yellow Diving určený k napájení hlavního světla i vyhřívání.

 

Ponor s vyhříváním vyžaduje, jak již víme, externí napájení. Situaci, kdy potřebujeme jak vyhřívání, tak i hlavní světlo, lze řešit několika způsoby. Zejména:

 

Jeden kanistr obsahující jednu baterii se dvěma vývody (jeden pro hlavní světlo, druhý pro vyhřívání). Nevýhodou této metody je chybějící záloha. Pokud baterie selže nebo se vybije, přicházíme o hlavní světlo i zdroj tepla. Proto se metoda pro náročnější ponory nedoporučuje.

 

Jeden kanistr pro hlavní světlo a druhý kanistr pro vyhřívání (umístěny vedle sebe na pravé straně pásového popruhu). Toto je nejbezpečnější varianta. Pokud selže jedna baterie, druhá zůstává. Pokud by byly použity E/O kabely, bylo by podle potřeby možné připojit k nim buď hlavní světlo, nebo vyhřívání. To není ideální, jelikož napětí pro vyhřívání může být odlišné od napětí pro světlo, ale v nouzi je možné přistoupit i k této možnosti. Nevýhodou dvou kanistrů je více výstroje na pravém boku a případná nutnost negativní zátěž kompenzovat plynem v křídle.

 

Jeden kanistr obsahující dvě baterie se dvěma vývody. Jedna baterie napájí hlavní světlo, druhá vyhřívání. Velice elegantní alternativa. Bohužel není autorovi známo, že by byl v současné době na trhu produkt takových vlastností. Vyrobit ho může oboru znalá osoba.

 

Pro extrémní ponory by mohlo někoho napadnout použít dva separátní kanistry každý se dvěma vývody a E/O konektory. Tím pádem by z každého kanistru mohlo být napájeno jak světlo, tak i vyhřívání. Na začátku ponoru by každý kanistr napájel jeden spotřebič. Pokud by jedna baterie selhala, předhodil by se spotřebič na druhou. Tým by musel následně zvážit, zda v ponoru pokračovat, nebo ho ukončit. Nezapomínejme však na to, že pokud selže vyhřívání, nemáme zálohu, a podle toho ponory plánovat. Při řešení takových otázek vám však nepomůže žádná kniha, ale kvalitní výcvik.

 

Shrnutí hlavních způsobů, jak napájet zároveň hlavní světlo a vyhřívání

 - jeden kanistr s vývodem pro světlo i vyhřívání obsahující jedinou baterii

 - dva separátní kanistry: jeden napájí světlo, druhý vyhřívání

 - jeden kanistr obsahující dvě baterie; každá napájí jeden spotřebič

 - dva separátní kanistry; každý se dvěma vývody

 - kanistr pro vyhřívání v kombinaci s bezkanistrovým hlavním světlem

 

Požadavky na vyhřívací systém

 - výrobek zavedené společnosti, ne vlastní výroby

 - externí napájení a vypínač (vně suchého obleku)

 - omezení maximální možné teploty (termostat)  

 - nemožnost zkratovat (v případě zatopení obleku nepřestane fungovat)       

 - materiál, který omezuje kondenzaci potu

 - kapacita baterie vzhledem k plánovanému profilu ponoru

 - použití stejných E/O konektorů v celém týmu

 

Zejména pro skútrování v chladných vodách je vyhřívání dobrým doplňkem. Vhodnější metodou tažení záložního skútru může být za přední d-kroužek a držení nad ploutvemi. © Andrea Kiss

 

Porada instruktora se studenty před zanořením při kursu GUE Cave 1. Jeskyně Saint Georges, Lot, Francie. © Frank Griga 

autor: Jan Špalek