Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Výstroj pro rekreační technické vrakové a ...

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jan Špalek

Jednotlivé kapitoly z knihy Výstroj pro rekreační technické vrakové a jeskynní potápění (Doing It DIR)

Transport tlakových láhví a tipy k údržbě

20.04.2022

Transport

Tlakové láhve jsou velice těžké a mohou být při transportu v autě, při brzdění nebo nárazu velice nebezpečné. Proto je vhodné je umístit, popř. připevnit tak, aby byly možné škody minimalizovány. Jednou z možností je použití pevných upínacích popruhů. Dále lze do ventilů umístit zátky, které zabrání nejen úniku plynu při nechtěném otočení točítka, vniku nečistot, ale i deformaci při nárazu. Někteří potápěči transportují dvojče již zkompletované. V tom případě hrozí poškození 1. i 2. stupně, záložních svítilen a dalších méně odolných součástí výstroje. Proto je takto přepravovanou výstroj nutno vhodně stabilizovat.

Jen láhev, která leží, nespadne. Pokud přece jenom dáváme přednost pohodlnější kompletaci stojící láhve/láhví, tak bychom je měli stabilně opřít, popř. dále zajistit (např. stahovacím pásem), a to i v případě, že dvojče má ploché dno. Stejdž/deko láhve si nebudeme oblékat na záda, a proto je necháváme ležet s výjimkou fáze bezprostředního strojení.

 

Obr. Pro přepravu je vhodné do ventilu zašroubovat zátku (zde zn. Lola), která zajistí, že nebude ventil poškozen nárazy nebo se dovnitř nedostanou nečistoty. Jelikož je zátka vzduchotěsná, neumožní uniknout plynu, kdyby došlo k otočení točítka. Zátka by měla být kyslíkově čistá.

 

Obr. Při nevhodné přepravě dvojčete nebo při pádu potápěče s láhvemi na zádech může dojít k pokřivení můstku. Měkký materiál (mosaz) se spíše ohýbá, než praská.

 

Plnění a analýza plynu

S bezpečností v potápění souvisí i kvalitní plnění plynů. Standardizace plynů, která není předmětem této knihy, ulehčuje mimo jiné plnění směsí. Plnírna (angl. filling station) musí být schopna naplnit plyn, který požadujeme, a to bez větších rozdílů v naměřených hodnotách.

Plyn analyzujeme po naplnění a přímo před ponorem, pokud se nejedná o shodný okamžik. Údaje zaznamenáme na tzv. pásku o analýze plynu (angl. analysis tape), která patří na hrdlo láhve (angl. tank neck). Mnoho potápěčů k tomu užívá tzv. duct tape, nepřesně kobercovou pásku a permanent marker výrazné barvy. Jinou variantou je k tomuto účelu prodávaná nálepka, která má předepsaná políčka k vyplnění. Nálepka i duct tape se po použití strhnou a nahradí nevyplněnou.

Umístění pásky o analýze je mírně rozdílné podle toho, jestli se jedná o láhve na zádech nebo o stejdž láhve na boku potápěče. Při předponorové kontrole by mělo být možné provádět i vizuální kontrolu nálepky. Z tohoto důvodu musí být čitelná, i když jsou potápěči plně ustrojení. Ať na suchu nebo na hladině. Buddy jí může verifikovat při kontrole úniku bublin (angl. bubble check). Tomu musí odpovídat velikost a čitelnost písma. U láhví na zádech bude nálepka na straně vedle ventilu za pravou rukou (u dvojčete na pravém postu). U stejdž láhve bude nálepka na opačné straně než u singlovky.

Na nálepku uvedeme datum analýzy, procentuální obsah kyslíku (zaokrouhlen na jedno desetinné místo), popř. obsah helia (celá procenta) a podpis či spíše iniciály potápěče, který s plynem půjde do vody. Lze uvést i maximální operační hloubku (MOD), název plynu (např. EAN32) nebo tlak (v barech). 

Každý provádí analýzu svých láhví. Výsledek zaznamená na pásku o analýze plynu a vše stvrdí svým podpisem či iniciálami.

Trvalé označení MOD velkými viditelnými nálepkami nebo popisy tak, jak ho známe ze stejdž láhví (str. 227 knihy, ze které je úryvek, který zrovna čtete), dvojče nepotřebuje, jelikož obsahuje plyn dýchatelný v nejhlubší fázi ponoru a většinou i v celém jeho profilu.

Analýzu opakujeme těsně před ponorem. Zejména u heliových směsí (tzv. trimix), kdy se plyny v láhvích musejí nejprve řádně promíchat, můžeme vidět rozdíl oproti dřívější analýze.

Výsledek se zaznamená na pásku o analýze plynu a vše stvrdí podpisem nebo iniciálami. Mimochodem, analyzátory nejsou zcela přesné přístroje a při použití dvou odlišných vždy bude jistá drobná odchylka. S tou si nelámeme hlavu. Pokud je odchylka příliš velká, jeden z přístrojů neměří dobře.

 

Obr. Špičková plnírna Oliv´Air ve francouzském Gramatu, v jehož okolí se nacházejí krásné jeskyně. © Frank Griga

 

Obr. Stage láhev analyzovaná přístrojem Mixchek, které lze používat pro nitroxové i trimixové směsi.

 

Obr. Duct tape nalepený u hrdla    monoláhve, dvojčete nebo stage láhve. Zde označuje název plynu, obsah kyslíku, datum analýzy, množství plynu a iniciály potápěče, který analýzu provedl a půjde s plynem do vody.

 

 Tipy k údržbě láhví

 - Láhve jsou sice odolnější než jiná výstroj, ale i tak je vhodné s nimi zacházet s opatrností. I obyčejný škrábanec může vést ke korozi.

 - Láhve není rozumné plnit na vyšší než výrobcem doporučovaný tlak. Docházelo by k pozvolnému oslabování materiálu.

 - Před přimontováním regulátoru na láhev se ujistěte, že jsou obě části výstroje suché. Vysušení otvoru ventilu pomůže jemné pootevření ventilu před nasazením. Stejně tak odstraní nečistoty.

 - Spotřebování veškerého či téměř veškerého plynu v láhvi zvyšuje riziko vniknutí vody. Pokud voda vnikne, je vhodné vyšroubovat ventil, vodu vylít a láhev vysušit, než na ní bude ventil znovu umístěn.

 - Při potápění s cizími láhvemi je vhodné dbát na jejich stav. Přičichnout k plynu, který z ní vychází. Ověřit, zda nezapáchá, např. po oleji. Také se doporučuje s láhví zakývat ve vzduchu, zda se uvnitř něco nepohybuje. Zejména rez nebo voda. S takovou láhví bychom do vody raději chodit neměli. Pro zajímavost si uveďme, že existují i přístroje, které kvalitu plynu v tlakových láhvích analyzují na oxid uhelnatý, oxid uhličitý a olejové páry (hexan a těžké uhlovodíky).

 - Po potápění ve slané vodě je vhodné jak ocelové, tak hliníkové láhve opláchnout.

 - Pokud se rozhodnete vypustit plyn z láhve nebo ho do ní přepustit, doporučuje se, aby k tomu docházelo pomalu. Jinak může dojít k přílišnému zchlazení láhve a k následné kondenzaci vody uvnitř láhve.

 - Déle nepoužívané láhve (v řádu měsíců) by měly být skladovány téměř prázdné (kolem 20 barů), jelikož tlak k případné vnitřní korozi přispívá.

 - Láhve se doporučuje skladovat ve stoje. Pokud by došlo ke korozi, bude to spíše na dně, kde je materiál láhve nejsilnější.

 - Opravy rzi v láhvi a posouzení jejího stavu je vhodné nechat na profesionálech a jejich službách využívaných ve vhodných intervalech (vizuální kontrola, hydrotest).

 

Příště: Monoláhev

autor: Jan Špalek