Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Výstroj pro rekreační technické vrakové a ...

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jan Špalek

Jednotlivé kapitoly z knihy Výstroj pro rekreační technické vrakové a jeskynní potápění (Doing It DIR)

Izolovaný můstek

26.07.2022

Popis a funkce

Ventily láhví dvojčete jsou z bezpečnostních důvodů propojeny tzv. můstkem či manifoldem (angl. manifold). Průtok plynu v něm je navíc možné přerušit tzv. izolátorem. Funkcí izolovaného můstku (angl. isolation manifold) je umožnit přístup k veškerému plynu na zádech prostřednictvím jediné automatiky a zamezit jeho ztrátě v případě závady či ztrátu alespoň omezit. Pro pochopení všech možných variant závad a jejich efektivního řešení je vhodné absolvovat příslušné kurzy (např. Tech 1, Cave 1). Každý, i rekreační, potápěč musí být bezpodmínečně schopen dosáhnout na ventily a ovládat je. Musí s jistotou vědět, co způsobí zavřením/otevřením příslušného točítka/ventilu.

 

Obr. Hrubý průřez manifoldem/můstkem. Žlutě je znázorněn průtok plynu, červeně o-kroužky, zeleně izolátor a hrdla láhví.

 

Pokud jsou všechna točítka včetně izolátoru otevřena, dýcháme zároveň plyn z obou láhví bez ohledu na to, jestli dýcháme z primární či záložní automatiky. Proto si také vystačíme s jedním jediným manometrem.

Pokud zavřeme pravý post, lze veškerý plyn z dvojčete vydýchat prostřednictvím záložní automatiky. A naopak, pokud zavřeme levý post, lze veškerý plyn dýchat prostřednictvím hlavní automatiky. Zavřením příslušného postu přerušíme tedy pouze přívod plynu do příslušného 1. stupně.

Zavřením izolátoru (angl. isolator) láhve oddělíme a z příslušného postu bude možné dýchat jen za použití jeho automatiky. To je relevantní, např. v případě, kdy dojde k porušení o-kroužku mezi láhví a ventilem jedné z nádob. To má za následek více či méně rychlý únik plynu z postiženého postu. Uzavřením izolátoru zamezíme úniku z druhé láhve, a zachráníme tedy přibližně jednu polovinu plynu na zádech. Zkušený potápěč bude z poškozené „láhve“ dýchat do té doby, dokud bude dávat plyn, až následně přejde na automatiku nepoškozené láhve. Jinak však není důvod k panice, partner má dostatek plynu pro oba, i kdyby jeden z nich přišel o veškerý svůj plyn.

 

Obr. Ventily českého výrobce Lola: Nahoře se dvěma izolátory a propojkou, která umožňuje rozmontování plných láhví (zeleně). Níže je propojka, jež rozmontování neumožňuje. Navíc je levý izolátor zaslepen šroubem se dvěma o-kroužky. © Lola

 

Z nákresu konstrukce můstku je patrné, kolik o-kroužků (značené červeně) propojené izolované dvojče má. I když dobré zacházení a pravidelné servisování minimalizuje pravděpodobnost jejich poškození, riziko je nezanedbatelné.

K zásadnímu poškození periferií vhodného izolátoru, který má na každé straně běžně dva o-kroužky (některé výrobky i tři, nevhodné pouze jeden), v praxi dochází jen ojediněle. Proto si vystačíme pouze s jedním izolátorem umístěným běžně ve středu manifoldu (podle místa výroby tzv. italský manifold).

Pokud by k poškození došlo, izolátor zavřeme a znovu přicházíme postupně o plyn z jedné z láhví. Tentokrát však spíše ve formě bublinek než většího úniku. Existují i systémy a typy můstků, konkrétně např. manifold, které jsou schopny vyřešit i takovou závadu, aniž by potápěč přicházel o jakýkoli plyn. Takový můstek s sebou nese i leckterá další pozitiva, ale i negativa (viz str. 90 knihy, ze které je tento úryvek).

Pokud by došlo k poškození součástek točítka izolátoru a úniku plynu, zajišťuje jeho vnitřní konstrukce, že přijdeme pouze o polovinu plynu ve dvojčeti. Jestli se bude jednat o levou či pravou láhev, záleží na konkrétním výrobku. Většinou to bude levá. V DIR volíme vždy izolátor, kde k úniku plynu dochází z levého postu, tedy z láhve, na kterou není napojen primární regulátor na dlouhé hadici.

Funkcí můstku není držet láhve pevně u sebe. To mají za úkol kvalitní a dobře umístěné skruže. Jejich správné umístění omezí nevhodné tlaky vyvíjené na můstek samotný. Přesto se může stát, že potápěč při pádu či transportu můstek ohne. Ohnutí je možné jen díky použitému materiálu ‒ mosazi. Pokud by se jednalo o ocel, mohlo by dojít k poškození vedoucímu ke vzniku prasklin nebo k rozlomení.

Během ponoru je izolátor podle standardů GUE stejně jako ostatní točítka zcela otevřen. Tedy ne otevřen a o čtvrt otáčky přivřen. V případě úniku plynu, navíc pod vysokým tlakem, je nutná rychlá reakce, kterou by klasický způsob „zavření o čtvrt otáčky“ údajně zpomaloval. Takhle můžeme točit pouze směrem „zavřít“, a ne se ve stresu splést do směru „otevřít“. Dalším důvodem je neznalost otevírání a zavírání ventilů u začátečníků. Potápěč si na suchu omylem otevřenou láhev/láhve zavře a otočí o čtvrt otáčky zpět. V tom případě automatika při předponorové kontrole funguje, ale krátce po zanoření a při vyšším tlaku přestane fungovat a dávat plyn. Tomu se předchází i tím, že předponorová kontrola zahrnuje i modifikovaný valve drill. Tedy manuální kontrolu otevřenosti ventilů.

Před zanořením, před vplaváním do restrikce v jeskyni, po vyplavání z restrikce a při každém doteku s okolím v jeskyni či jiném prostředí bez možnosti přímého výstupu na hladinu se provádí tzv. flow check, tj. kontrola všech točítek, že jsou v pozici „otevřeno“.

 

Obr. Můstek Lola se zaslepeným levým izolátorem.

 

Obr. Nevhodné umístění izolačních točítek na zadní straně dvojčete.

 

 

Příště: Průtok plynu manifoldem italského typu a manifoldem typu Lola

autor: Jan Špalek