Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Výstroj pro rekreační technické vrakové a ...

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jan Špalek

Jednotlivé kapitoly z knihy Výstroj pro rekreační technické vrakové a jeskynní potápění (Doing It DIR)

Pokračování: Izolátor a můstek

25.08.2022

Izolátor volně, či napevno?

Na to, jestli má být izolátor (angl. isolator) italského typu držen (utažen) matkami pevně na místě, nebo má být volně pohyblivý, tj. dopředu-dozadu, se názory rozcházejí. Rozhodnutí je otázkou osobních preferencí. Někteří potápěči matky po stranách izolátoru vůbec nemají, jelikož se domnívají, že nejsou zapotřebí. Pro pohyblivost argumentují snížením rizika poškození točítka izolátoru v případě nárazu o strop jeskyně či vraku. A to zejména v případě skútrování. Protistrana odpovídá tvrzením, že pokud hrozí riziko silných nárazů, je chyba v potápěči a jeho dovednostech, a pokud je jeskyně tak úzká, že se nelze vyhnout nárazům při skútrování, nemá tam skútr co hledat a prostředí poškozovat. Domněnku, že jsou matky nepostradatelné ke správnému držení můstku a dvojčete pohromadě, praxe vyvrací. K tomu jsou zapotřebí pouze správně a dobře umístěné kvalitní skruže. 

 

Obr. Záměrně povolený izolátor a směr pohybu. Pokud koliduje s hlavou, posune se dozadu.

 

Typy můstku z hlediska připojení izolátoru

Na trhu jsou k dostání dva základní typy propojení můstku s ventily. Můstek má buď koncovky (přípojky) samičí, nebo jak tomu většinou bývá, samčí. Samčí napojení je takové, kdy koncovka můstku vstupuje do otvoru ventilu. Po obvodu koncovky se nacházejí alespoň dva těsnicí o-kroužky. Zastaralý typ samice má jediný o- kroužek na svém okraji. Stejně tak jako o-kroužek 1. stupně DIN. Takový o-kroužek se pohybem izolátoru dopředu a dozadu může časem poškodit, aniž by měl jakoukoli zálohu ve formě dalšího o-kroužku. To by mohlo mít v jeskyni či vraku nepříjemné následky.

Variantou tzv. italského manifoldu, který má izolátor uprostřed, jsou ventily, na kterých je přímo umístěn izolátor, přičemž propojka je „holá“. To umožňuje vyřešit výše zmiňovanou závadu periferií propojky, při které dojde k poškození o-kroužků. Ta je však tak nepravděpodobná, že někteří potápěči jeden z izolátorů zaslepí šroubem. Vhodným zástupcem tohoto typu můstku je zmiňovaný výrobek české firmy Lola.

 

Obr. Můstek se samčí přípojkou.

 

Obr. Zastaralý typ můstku se samičí přípojkou.

 

Dva typy můstku z hlediska připojení izolátoru k ventilům

Vhodný typ, samec (angl. barrel o-ring manifold), má alespoň dva o-kroužky umístěné po obvodu přípojky (viz obrázek).

Nevhodný typ, samice (angl. face o-ring manifold), má pouze jeden o-kroužek tlačený na konci konstrukce proti ventilu (viz obrázek).

 

Upozornění

Při nevhodném použití izolovaného manifoldu mohou zejména u nezkušených potápěčů nastat potíže, kterých si musí být uživatel vědom. Jedná se o následující případy, ze kterých vyplývají logické bezpečnostní postupy:

Nevědomé potápění se zavřeným izolátorem. Potápěč/tým zanedbá předponorovou kontrolu (flow check). Varovat nás bude nepohyblivá ručička manometru při dýchání z dlouhé hadice.

Zavřený izolátor během plnění, kdy obsluha omylem naplní pouze polovinu dvojčete. Chyba je na straně plniče. Při následném zanedbání předponorových kontrol a opomenutí otevření izolátoru by mohl jít potápěč do vody s polovičním množstvím plynu nebo jinou směsí, než se kterou plánoval. V horším případně obsluha naplní do jedné strany dvojčete jeden plyn, zatímco v druhé bude jiný. Po provedení analýzy z levého postu a dýcháním z hlavního/pravého může dojít k nepříjemnému překvapení. Proto někteří potápěči provádějí přednostně analýzu z postu hlavního a práci plničů pečlivě ověřují.

 

Obr. Španělský instruktor UTD Sergi Pérez  předvádí zavírání levého postu pravou rukou při kursu Cave 1. www.rivemar.com

 

Požadavky na ventily s můstkem

 - 200 bar DIN ventily (můstek může být na 300 barů)

 - závity pro 1. stupně směřující pouze přímo vpřed k hlavě potápěče (dnes se většinou s jinými nesetkáte)

 - můstek se samčí přípojkou

 - vhodná délka můstku vzhledem k průměru láhví, popř. i rozteči skruží

 - gumová točítka s kovovou vložkou

 - z točítek nesmějí vyčnívat šrouby, ideálně jsou zapuštěny hlouběji

 

Z historie můstku

Začátkem 70. let 20. století se Kanaďan George Benjamin, potápějící se v té době také do bahamských Blue Holes, rozhodl bezpečněji propojit dvojče. Spolu s Ike Ikeharou vyrobili můstek, jenž v té době ještě nebyl izolovaný, ale umožňoval při zavření jednoho postu přístup k veškerému plynu prostřednictvím postu druhého.

 

Příště: Skruže

autor: Jan Špalek