Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Výstroj pro rekreační technické vrakové a ...

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jan Špalek

Jednotlivé kapitoly z knihy Výstroj pro rekreační technické vrakové a jeskynní potápění (Doing It DIR)

Láhve nekompatibilní s konfigurací DIR část 1.

26.09.2022

Nezávislé láhve

Nezávislé láhve (angl. independent doubles) se skládají ze dvou láhví umístěných na zádech, které však nejsou mezi sebou nijak propojeny. Jedná se tedy o dva absolutně oddělené přístroje. Každý má svůj 1. a 2. stupeň/stupně, manometr, hadici k dofukování křídla či rovnou dvoukřídla, popř. i hadici k dofukování sucháče.                                

Pokud chce mít potápěč s touto konfigurací na každé láhvi záložní regulátor, je to oproti DIR systému tři až pět hadic navíc. To zvyšuje riziko zmatku při řešení krizové situace, zachycení se o okolí či sama sebe a zvyšuje hydrodynamický odpor. Někteří potápěči by mohli považovat za vhodné použít jednu či rovnou dvě dlouhé hadice. Ke každé láhvi jednu.

Obsluha nezávislého dvojčete je složitější, jelikož je nutno pravidelně přecházet z jedné láhve na druhou. To v případě trvalé OOG situace partnera představuje jisté riziko. Například nelze dýchat veškerý plyn na zádech prostřednictvím jedné automatiky. 

Některá rizika odpadají v případě sólo potápění ‒ sólo ponory však do DIR potápění nepatří a riziko samotného potápěče ve vodě je možná někdy ještě větší než riziko trvalé OOG situace.

 

Side-mount

Side-mount, česky bokovky, jsou nezávislé láhve připevněné na bocích potápěče. Ty jsou v současné době velice populární. Láhev může být jen jedna na jednom boku pro jednoduchý ponor na otevřené vodě. Pro náročnější ponory to mohou být dvě i více láhví na každé straně. To zahrnuje i láhve umístěné níže na boku, než jsou zvyklí DIR potápěči při používání stejdž láhví.

V posledních letech se někteří potápěči nebo organizace snaží konfiguraci side-mountu přiblížit do maximální možné míry DIR konfiguraci a umožnit používání postupů a technik s tím spojených. To zahrnuje mimo jiné potápění v týmu a použití dlouhé hadice. Výcviková organizace UTD se snaží zpopularizovat svůj side-mount systém nazvaný Z-system. V něm jsou láhve spojeny přes jakýsi středový port umístěný na zádech. Tedy přepojovací switch blok, ve kterém se spojují hadice vedoucí k láhvím, a vytvářejí tedy láhve propojené. Přesto musí být vždy jedna láhev otevřená a druhá zavřená. Při přechodu z láhve na láhev není však nutno přehazovat regulátory.

 

Obr. Potápěč s jedním z mnoha systémů bokovek. Na hýždích je patrný nerezový kanistr hlavního světla.

 

Faktem zůstává a pravděpodobně navždy zůstane, že dvojče s izolátorem je bezpečnější a vhodnější volbou pro převážnou většinu potápěčských lokalit. Side-mount má své nezastupitelné místo v overhead prostředí, kde není možné izolované, a to ani malé dvojče, vzhledem k rozměrům prostorů použít. To jsou místa, kde nelze DIR systém aplikovat. V některých z nich je bezpečnější sólo potápění, v jiných je dokonce nutností. A to třeba s ohledem na minimalizaci ztrát na lidských životech.

 

         „...ještě dva roky zpátky jsem prohlašoval, že bych se nikdy nepotápěl se side-mountem. No, a dneska se s ním běžně potápíme. Máme totiž dvě možnosti. Buď se při exploraci jeskyní zastavit kvůli malým prostorám a mluvit o tom, kam to může pokračovat, nebo vzít side-mount a podívat se tam. Samozřejmě side-mount používáme pouze v případě nutnosti a opět máme jasně dané postupy v týmu.”    David Dušek, instruktor GUE, Mexiko, ČR a SR

 

Příště: Obrácené dvojče, pony láhev a spare air

autor: Jan Špalek