Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Výstroj pro rekreační technické vrakové a ...

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jan Špalek

Jednotlivé kapitoly z knihy Výstroj pro rekreační technické vrakové a jeskynní potápění (Doing It DIR)

Láhve nekompatibilní s konfigurací DIR část 2.

11.10.2022

Obrácené dvojče

Jak nám říká název, jedná se o láhve obrácené vzhůru nohama ‒ ventily dolů, dnem nahoru (angl. inverted doubles). Na první pohled se mohou zdát bezpečnější variantou do overhead prostředí, kde hrozí nárazy do stropu a stěn a s nimi spojené riziko poškození ventilů, můstku, točítek či roll-off (uzavření ventilu kontaktem s okolím). Mnohem důležitější než chránit místo takto netradičním a radikálním způsobem, který s sebou nese při vyřešení jednoho „problému“ mnoho dalších, jsou však základní dovednosti. Zejména ovládání vztlaku, horizontální pozice ve vodě, kontrolovaný pohyb a povědomí o okolí mají zamezit zbytečným dotykům s okolím. Ve skutečnosti dochází k poškození mosazného můstku ve vodě zřídkakdy. Hlava potápěče s haubnou a gumová točítka absorbují leckterý náraz. Vyšší nebezpečí poškození přichází až s vyšší rychlostí, a tedy používáním skútru v overhead prostředí. Skútr mají používat výhradně pokročilí a zkušení potápěči v dostatečně prostorném prostředí s dobrou viditelností, kde nejenže nepoškodí výstroj, ale ani jeskyni. To se ale opakujeme.

 

Obr. „Obrácené dvojče.“

 

Proč je obrácené dvojče méně vhodné, pokud pomineme standardizaci, která je stěžejním prvkem DIR? Potíže začínají již při nasazovaní/sundavání dvojčete na záda. Není samozřejmě možné láhve postavit na manifold, ventily a 1. stupně, takže je zapotřebí zvláštního stojanu podobnému ochranným košům ventilů. Tím je sice zamezeno možnosti zavření točítek kontaktem s okolím, ale u některých výrobků zároveň znemožněn dobrý přístup k točítkům, včetně izolátoru. Aby bylo možné na izolátor italského můstku dosáhnout, určuje výšku umístění na zádech délka rukou, a ne ideální rozmístění zátěže. Dalším negativem je vznik dalšího místa k zaháknutí se (např. šňůrou, vlascem, rybářskou sítí) do ochranného koše ventilů. Obrácené láhve vyžadují hadice zcela nestandardních délek, které lze uspořádat podobným, ale ne ideálním způsobem. Kupříkladu dlouhá hadice primárního regulátoru musí být asi o 60 cm delší než u DIR konfigurace. Tedy kolem 270 cm.

Manometr je u obrácených dvojčat veden zespodu nahoru a zavěšen za levý prsní d-kroužek, kde bude samozřejmě kolidovat se dvěma stejdžemi, které se věší na levý bok. Třetí a další stejdže patří na leash, který visí z pásového d-kroužku na levém boku přes zadní stranu levého stehna. Tam by kolidoval s ochranným košem ventilů a ventily samotnými. Záložní skútr, který táhne potápěč za sebou, by měl stejný problém.

 

Obr. Potápěč uzavírá pravý post dvojčete, zatímco zůstává na místě ve vodorovné poloze a hledí na partnera, který udržuje vhodnou hloubku. © Frank Griga

 

Obr. Hlavní láhev s připnutou záložní „pony“ láhví.

 

Závady ventilů neřeší partner před námi, ale někde za námi, kde bude kolidovat s nohama postiženého a nebude možná rychlá a efektivní komunikace. To stres neomezí, ale zvýší.

Ocelové láhve rezaví. Pokud je rez na dně, láhve se nemůže dostat do ventilu, popř. 1. stupňů. U obrácených dvojčat riziko stoupá.

Někteří potápěči volí obrácená dvojčata z důvodu pohybových omezení. Tím není myšleno, že jsou líní se věnovat strečinku, aby si časem dosáhli bez problémů na ventily, ale zdravotní postižení jako např. „zničená“ ramena. S jejich zapojením do týmu souvisí určité větší či menší riziko, které si musí každý tým vyřešit sám vzhledem k tomu, jak složitým a nebezpečným ponorům se hodlá věnovat.

 

Pony láhev a Spare Air

Jako pony láhev se označuje přídavná separátní láhev, často označovaná jako „záložní“, připojená většinou nějakým způsobem k láhvi/láhvím na zádech. Záložní plyn má také někdy formu tzv. Spare Air (z angl. doslovně „záložní vzduch“), malé tlakové láhve, z jejíhož náustku připevněného přímo k ventilu se má v nouzi dýchat. Ale jak dlouho, když má láhev objem třeba 0,6 litru na 200 barů?

Podstata zálohy plynu je však zcela odlišná. Bezpečné množství plynu (tzv. Minimum Gas nebo Rock Bottom) musíme mít zejména v dvojčeti nebo monoláhvi na zádech. Pokud má někdo pocit, že musí k singlovce přidat další monoláhev, potřebuje ve skutečnosti dvojče a kvalitního zkušeného instruktora potápění.

 

Z historie DIR

Do přelomu tisíciletí byla tzv. pony láhev považována DIR potápěči za přijatelné řešení v rekreačním potápění a firma Halcyon prodávala „popruhy na pony láhev“. Zásadní rozdíl spočíval v tom, že láhev neměla nikdy obsahovat záložní plyn, ale vždy pouze plyn dekompresní (tj. kyslík). Dnes, v době, kdy je základním plynem nitrox 32, je používání dekoplynu nad rámec rekreačního potápění, jímž je hranice 30 minut v hloubce 30 metrů.

Dekoplyny patří do dekompresních láhví a technický potápěč používá dvojče.

 

autor: Jan Špalek