Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Potápěčské počítače

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jiří Pokorný

Suunto Vyper Air

24.09.2019

Suunto Vyper Air

Jedná se o rekreační počítač hodinkového tvaru z cenové kategorie kolem deseti tisíc korun. Lze jej použít pro ponory na vzduch, nitrox do 100 % kyslíku i jako hloubkoměr. V nitrox režimu lze použít až tři směsi. Zajímavou vlastností je digitální kompas. Nyní již není v prodeji model Vyper Air, Vyper Novo je jeho nástupce. Tyto počítače se liší tím, že byla přidána drobná vylepšení. Oba modely se však obsluhují identicky, proto většinu zde popsaných vlastnosti lze nalézt i v modelu Vyper Novo.

 

Vyper Air

 

Klíčové vlastnosti

I když na první pohled by se mohlo zdát, že jde o hodinky, jedná se plnohodnotný potápěčský počítač. Rozdíl je vidět už na první pohled, Vyper je mnohem robustnější na výšku. Obsahuje podsvícený segmentový displej, který je rozdělen na tři řádky. První dva obsahují informaci o hloubce a dekompresi. Třetí řádek obsahuje dodatečné informace napsané malými písmeny, jako je čas ponoru, MOD nebo teplota. V případě připojené sondy se na třetím řádku zobrazí množství zbývajícího plynu. Ovládání je realizováno čtyřmi gumovými tlačítky po stranách displeje. Tlačítka je třeba pořádně stisknout, aby přístroj zareagoval. Pravé horní tlačítko slouží pro vstup do hlavního menu nebo rozsvícení displeje. Levé horní tlačítko pro výběr vlastnosti, uložení záložky nebo zobrazení kompasu. Dolní tlačítka pak slouží pro změnu hodnot. Z uvedeného je patrné, že uživatel si musí zvyknout, že jedno tlačítko má několik významů v různých režimech podle toho, jestli se stiskne nebo podrží. Zobrazení informací se snaží během ponoru přizpůsobit a nejdůležitější informace se vždy zvýrazní. Toho je využito i pro alarmy, které danou hodnotu rozblikají, ale v krajních případech rozblikají celý displej. I přes malý displej jsou do symbolů vtěsnány relativně detailní informace o profilu ponoru (deep stop, deco, alarmy apod.). Symboly jsou však příliš malé na to, aby byly čitelné při špatné viditelnosti. Vyper obsahuje širokou škálu nastavení včetně alarmů pro překročení maximální hloubky ponoru, doby ponoru, výstupové rychlosti apod. Při porušení alarmů se počítač zablokuje na 48 hodin.

Jako algoritmus je použit vlastní Suunto RGBM (viz. články o algoritmech). Ten je optimalizován na maximální dobu na dně při zachování bezpečnosti. Díky tomu vytváří relativně strmou výstupovou křivku, a tak může trvat pouze na zastávce v 3-6 metrech i při ponorech pod 30 metrů. U Vyper Air lze nastavit pouze tři hodnoty konzervatismu, nové modely přidávají dvě méně konzervativní hodnoty navíc. Jak tyto hodnoty ovlivňují profil ponoru výrobce neuvádí.

Na začátku ponoru uživatel volí režim potápění a teprve pak se dostane do jeho nastavení. Např. u nitrox režimu jsou to typicky použité směsi. Počítač se také sám automaticky zapne do posledního použitého režimu ihned po vložení do vody. Přepínání směsí probíhá podržením pravého dolního tlačítka, následně levého dolního a nakonec potvrzením levým tlačítkem. Vzhledem k tomu, že informace o vybrané směsi je napsána těmi nejmenšími písmeny, je přepínání dosti nepohodlné.

Zajímavou vlastností je digitální kompas, který umožňuje nastavit si jednu záložku - kompas pak ukazuje šipky, kterým směrem se má potápěč otočit, aby dosáhl uloženého směru. V režimu kompasu je hlavní část obrazovky vyčleněna pro kompas, hloubka a dekompresní informace jsou však stále zobrazeny. Kompas je ovšem třeba před ponorem kalibrovat. To lze jen stěží realizovat na kovové lodi. Vzhledem k tomu, že kompas zabírá největší část displeje a ostatní informace se pak zobrazují pouze malými písmeny, je vhodnější použít samostatný kompas a tento integrovaný použít pouze jako nouzové řešení.

Dekomprese se zobrazuje největší číslicí uprostřed displeje, pod ní je zobrazena hloubka další zastávky. Zbývající čas na zastávce se zobrazuje v celých minutách. Pokud ovšem použijete jako režim vzduch nebo hloubkoměr, další ponor již na Nitrox není možný až do vypršení varování „Nelétat“.

 

Zařazení v modelové řadě

Konkurentem z rodiny Suunto je počítač Suunto Zoop, který neobsahuje kompas a umožňuje pouze jeden plyn s maximálně 50 % kyslíku. Vyper tedy cílí na pokročilé potápěče nebo náročné začínající potápěče, kteří ještě neuvažují o dražším modelu EON nebo chtějí potápět náročnější ponory a vystačí si s malým displejem.

 

Parametry

Displej 3 řádkový segmentový
Velikost displej 35x35 mm
Podsvícení Ano
Ovládání Čtyři tlačítka po stranách disleje (nahoru, dolu, storno, potvrdit + jiné fuknce aktuálního stavu)
Baterie CR2450 výměna v servisu
Výdrž baterie 200 ponorů / 2 roky
Kapacita paměti 40 hodin (vzorkování každých 10 sekund)
Maximální hloubka 80 metrů
Režimy Vzduch, Nitrox, Hloubkoměr
Plyny max 3, Nitrox 21-100%
Algoritmus Suunto RGBM
Konzervatismus Tři úrovně
Slaná voda Nelze nastavit
Nadmožská výška Ručně, tři úrovně 0-3000 mnm.
Připojení k PC USB kabel
Alarmy Dekomprese, porušení výstupové rychlosti, nelétat, překročení MOD, nasycení CNS, Porušení bezpečnostní zastávky, maximální hloubka ponoru, maximální čas ponoru, množství plynu, Deep stop
Další funkce Plánování, simulace ponoru, logbook, kompas, záložky, stopky
Orientační cena 10000,- Kč
Příslušenství  Sonda 7000,-

 

Rozšíření

Přístroj je dodáván s vlastním USB kabelem pro připojení k počítači, který obsahuje zobáčky pro přichycení k přístroji. Jakmile však přístroj položíte na stůl, je vidět, že konektor nedrží pevně. Toto je u novějších modelů vyřešeno kulatým konektorem se závitovou pojistkou přichycení. Pro stažení ponorů se mi podařilo použít SubSurface, Divinglog.de, lze použít i Suunto MD5. Staženy jsou všechny důležité informace o průběhu ponoru. Přesnost profilu lze ovlivnit v přístroji nastavením, jak často má počítač ukládat hodnoty čidel v rozsahu 5-30 sekund (přesnější profil logicky znamená méně místa v paměti pro ponory).

 

Klady a zápory

+ Interaktivní průvodce na stránkách

+ Připojení ke stolnímu počítači

+ Velké množství alarmů a nastavení

+ Záložky během ponoru a v kompasu

+ Ochranné sklo

- Pouze dvě informace velkým písmem

- Příliš strmá křivka výstupu

- Kalibrace kompasu

- Kompas se automaticky vypne

- Příliš malé symboly varování

- Navrhuje vybrat dekompresní směs na začátku ponoru

 

Závěr

Vyper umožňuje celou škálu nastavení pro alarmy, poskytuje možnosti výběru vícero směsí a funkce pro pokročilé uživatele. Díky malému displeji a nepohodlnému ovládání různými kombinacemi gumových tlačítek však nebude vhodnou volbou a jsem přesvědčen, že pokročilý uživatel jej velice rychle vymění za uživatelsky přívětivější přístroj.

 

Odkazy

autor: Jiří Pokorný