Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Potápěčské počítače

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jiří Pokorný

Co počítač udělá, když ho neposloucháme?

20.08.2023

Co počítač udělá, když ho neposloucháme? 

 

Na tohle téma mě přivedl Miloslav Haták, když se zeptal na Facebooku na tuto otázku. A protože každý výrobce počítačů zaujal k danému problému svůj vlastní postoj, zaslouží si toto téma svůj vlastní článek. Někteří výrobci se v manuálu chlubí, že implementují “nemodifikovaný Bühlmannův algoritmus”, jiní naopak hrdě vymýšlí všemožné způsoby, jak algoritmus modifikovat, a nabídnout tak uživateli “zvýšenou ochranu” dodatečnou penalizací během nebo po skončení ponoru. Chování počítačů lze rozdělit do tří kategorií: 

 1. Zablokují se: známe to, chová se tak většina modelů (nejen rekreačních), dokonce i mnohé z těch určených pro technické potápěče. V tomto případě počítač postupuje podle svého algoritmu až na hladinu beze změn a zablokuje se většinou až tam (viz Níže Suunto Eon Core). Zpravidla jej pak lze použít pouze v Gauge mode (hloubkoměr), kde přístroj nepočítá dekompresi. A znovu jej lze použít v běžném režimu zpravidla až za 18-48 hodin. Proto je nutné pečlivě prostudovat manuál vašeho modelu. 

 1. Na špatný výstup nereagují: nechávají to na uživateli. Určeno pro technické nebo zkušené uživatele (DiveSoft, Shearwater, OSTC, Ratio computers). Tyto modely umožňují jakákoliv porušení bezpečnostních pravidel a přístroj lze nastavit tak špatně, že vám v podstatě umožní “řízenou sebevraždu”. Technickým potápěčům to za cenu toho, že musí velmi dobře vědět, co dělají, umožňuje mít naprostou kontrolu nad ponorem. 

 1. Aplikují nějakou formu penalizace už během výstupu: např. Suunto, Agualung (s Peleagic algoritmem), ScubaPro, SeacSub. Každopádně pravdou je, že málokdy výrobce zmíní, jaká ta penalizace přesně je. Např. Suunto RGBM je uzavřený a prakticky se neví, jakým výpočtem ty penalizace dělá, v manuálu řeknou jen, že nějaké jsou, ale neřeknou přesně kolik minut, v jaké hloubce apod. 

 

Uživatel se většinou smíří s tím, že je třeba dodržovat povinné zastávky a protože kapitola “Chybové stavy” v návodu není zábavná, většina uživatelů instrukce z návodu časem zapomene. Kdy počítač očekává, že ho budeme poslouchat? Zpravidla se jedná o tři situace, všechny se překvapivě týkají výstupu na hladinu: 

 • Porušení výstupové rychlosti: většina výrobců počítá pouze s maximální výstupovou rychlostí 9-10 m/min. a při překročení následuje nějaká pokuta nebo zamknutí přístroje. Tato situace se týká především začátečníků, kteří ještě dostatečně nezvládají vztlak. Jen málo počítačů umožňuje nastavit výstupové rychlosti. Nejdetailnější nastavení na trhu obsahuje DiveSoft Freedom. 

 • Porušení povinné zastávky: pokud uživatel při výstupu narazí na povinnou dekompresní zastávku, pak se jedná o dekompresní ponor. Jedná se o očekávané chování při výstupu technického potápěče nebo se může stát začátečníkovi, který neuhlídá bezdekompresní limit. Je třeba si uvědomit, že “deep stop” (hluboká zastávka) je zpravidla nepovinná a není mi známa žádná penalizace za její porušení u nějakého modelu. Nepovinná Bezpečnostní zastávka se ovšem může u některých modelů stát povinnou, viz dále. 

 • Nepřepnutí na nabízenou směs: při potápění s vícero směsmi pro dekompresi je obvykle nabízena nejlepší vhodná směs, v momentu kdy je při výstupu dosažena její maximální operační hloubka (MOD). Pokud uživatel směs nepřepne, výpočet dál pokračuje bez penalizace. Dekompresní informace pak mohou být vypočítány v závislosti na modelu počítače buď pro aktuální směs nebo i nadále pro nejlepší vhodnou směs.

 

Nové modely už mají většinou nemodifikovaný ZHL Bühlmann algoritmus (samozřejmě stále lze koupit modely i s jiným algoritmem) a tam už se penalizace zpravidla neaplikují. Je dobré zmínit ještě jedno nastavení, které lze využít v krizových situacích a umožní “tolerantnější” výstup, než byl původně nastavený. Toto nastavení najdete pouze u modelů s Bühlmann ZHL algoritmem a je označováno jako “Bailout” (nouzové) gradient faktory. Jde v podstatě o druhou skupinu gradientů (viz nastavení konzervatismu), na kterou uživatel může sám přepnout a zpravidla používá méně přísné hodnoty, aby se uživatel mohl co nejrychleji dostat na hladinu za cenu zvýšeného rizika dekompresní nemoci. 

 

Dále pro představu uvádím několik příkladů rozličného chování počítačů z anglických verzí manuálů: 

 • Suunto Vyper Air Novo (str. 26): při porušení výstupové rychlosti se z nepovinné bezpečnostní zastávky stává povinná. (str. 58) Doba zastávky závisí na tom, jak moc byla výstupová rychlost porušena. 

 • Suunto Eon Core (str. 14): (platí I pro Eon Steel) pokud uživatel překročí strop (ceiling) o více než 0,6 metru po dobu více než 3 minuty, přístroj se již během ponoru zamkne a přestane zobrazovat dekompresní informace.  

 • ScubaPro galileo G2 (str. 70): při překročení maximální výstupové rychlosti o více než 10 % (přístroj počítá s různou max. rychlostí podle hloubky) se stává z nepovinné zastávky povinná. V manuálu ale nepíšou, kterou zastávku označí jako povinnou (domnívám se, že je myšlena bezpečnostní zastávka). Při porušení povinných zastávek naopak G2 sníží automaticky úroveň konzervatismu a postupuje dál s tolerantnějším výstupovým profilem. Toto chování označují jako MB úrovně (strana 77). 

 • Agualung i300c (str. 38): za každou minutu strávenou nad povinnou zastávkou přidává blíže neurčenou penalizaci a prodlužuje povinnou zastávku, dokud nedojde k názoru, že další výstup je již bezpečný. 

 • SeacSub Screen (en, str. 13): se sice zamyká, ale ne hned. Během ponoru se sbírají "trestné body" a počítač se zamkne při dosažení 150 trestných bodů. V manuálu je detailně popsáno např. že za každých 5 sekund o 1 metr nad povinnou zastávkou se nasbírá 5 trestných bodů. Ale není tam penalizace během ponoru, jen se zamkne až na hladině. 

 

Doporučení 

Je třeba si detailně nastudovat návod k vašemu modelu, abyste věděli, co vás může potkat. Kdy vás přístroj může penalizovat a kdy se zamkne, protože každý model i modely stejného výrobce se může chovat jinak. Pokud se váš přístroj zamkne, rozhodně se nesnažte pro další ponor použít jiný nebo resetovat tkáně (pokud to umožňuje). I když každý výrobce má svůj názor na bezpečnost, stále platí, že bezpečnostní opatření nejsou vymyšlena zbytečně a má smysl je dodržovat. 

 

Pro detailnější srovnání počítačů můžete použít Průběžně aktualizovanou tabulku počítačů.

autor: Jiří Pokorný