Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Česká společnost hyperbarické medicíny

založena nová odborná společnost ČSL JEP

autor: Pavel Macura  (publikováno: 17.12.2004)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Zřízením nové medicínské specializační atestace hyperbarická medicína a oxygenoterapie v tomto roce vyvrcholilo několik desetiletí trvající úsilí lékařů a zdravotníků medicíny vysokých tlaků.

Logo

Po Maltě je Česká republika druhou zemí EU, která má tento medicínský obor státem uznaný jako samostatnou specializaci. Logickým důsledkem je založení nové odborné lékařské společnosti - České společnosti hyperbarické medicíny dne 15.11.2004 , která je členem České lékařské společnosti J.E. Purkyně. V ČLS JEP má tato společnost postavení na úrovni ostatních oborů medicíny. Česká společnost hyperbarické medicíny je nástupkyní zaniklé Asociace pracovníků v hyperbarické medicíně.

Nová odborná společnost a její členové si kladou, na rozdíl od předcházející APHM, věnovat zvýšenou pozornost problematice potápěčské medicíny, hodnocení zdravotního stavu potápěčů, zdravotnímu zabezpečení profesních potápěčů, poradenství v potápěčské medicíně a spolupráci se zájmovými svazy a sdruženími. Samozřejmou náplní je rozvoj oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie.

Členem ČSHM se může stát každá fyzická, nebo právnická osoba, která má o danou problematiku zájem, tedy nejen zdravotníci. Členem se stal také Svaz potápěčů ČR a Sdružení podnikatelů, školitelů a pracovníků v komerčním potápění. Předsedou ČSHM byl zvolen MUDr. Jiří Růžička, předsedou potápěčské sekce MUDr. Pavel Macura.

Doktor Macura považuje za hlavní úkol ve spolupráci s kolegy vytvořit koncepci potápěčské medicíny, systém předatestační přípravy a postgraduálního vzdělávání. Důraz je kladen na spolupráci s rekreačními i profesními potápěči a jejich organizacemi v ČR i zahraničí, zejména v rámci EU (YMCA, EDTC, EHMS). V koncepci se počítá s využitím zkušeností z European Diving Technology Committee ve spojení se praxí v ČR.

Vzhledem k současnému trendu rozvoje hyperbarické medicíny a oxygenoterapie spojenému se zvětšováním počtu hyperbarických komor v ČR je nutné přesvědčit provozovatele o nutnosti zřizovat barokomory s vyššími provozními tlaky, které mohou být využity k léčení dekompresní nemoci a vzduchové embolie. Stávající barokomory mají operační tlaky většinou kolem třech barů, což potřebám hyperbarické léčby z hlediska potápění nevyhovuje.

Kontakty ČSHM:

Sekretářka pí. Hajšmanová: e-mail
MUDr. Pavel Macura: viz kontakty
MUDr. Jiří Růžička: viz kontakty
www.aphm.cz

autor: Pavel Macura
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek