Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Tiráž

Autorská práva, vydavatelé, záruky, ...

autor: Zdeněk Šraier  (publikováno: 03.02.2001)

Strany potápěčské

ISSN 1214-0945

Vydává:
Statut:
Internetový časopis (e-zine) vydávaný jako zájmová aktivita. Více o historii v dokumentu Kdo jsme a co chceme.
Prohlížeče:

Snažím se, aby Strany potápěčské fungovaly ve všech možných prohlížečích a při všech běžných rozlišeních.

Zcela jistě Strany potápěčské fungují v MS Internet Exploreru verze 10 a Mozilla Firefoxu 22 při rozlišení 1024×768 bodů × 16 mil. barev.

Návštěvnost:
Vysoká - podívejte se na nezávislé statistiky 2 miliony přístupů se přetočilo 25.2.2005
3 miliony přístupů ... 14.1.2006
4 miliony přístupů ... 23.8.2006
5 milionů přístupů ... 3.4.2007
6 milionů přístupů ... 19.9.2007
7 milionů přístupů ... 4.3.2008
8 milionů přístupů ... 24.5.2008
9 milionů přístupů ... 29.9.2008
10 milionů přístupů ... 25.1.2009
Archiv:WebArchiv
Národní knihovna České republiky uchovává a archivuje obsah Stran potápěčských v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny, archiv je přístupný internetovým uživatelům. Z archivování jsou vyjmuty kontakty.
Zasílání a zveřejňování příspěvků:

Technické zásady jsou shrnuty v naší prosbě autorům příspěvků.

Podle pravidel konference SCUBA-CZ jsme měli právo užít příspěvky napsané do této konferenci a považovat je tedy za příspěvky pro Strany potápěčské.

Tím, že nám zašlete příspěvek či podklady k napsání článku a zveřejnění, uzavíráte se Stranami potápěčskými, tj. se Zdeňkem Šraierem licenční smlouvu podle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon, dále AZ). Podle této smlouvy nám poskytujete licenci k užití díla podle § 12 odst. 4 písmeno a) až f) AZ . Zejména nám poskytujete licenci k zpracování a rozmnožování díla umístěním na www server v internetu. Licence je nevýhradní, nejsme povinni licenci využít, licence se poskytuje bezúplatně, nevztahují se na ni omezení nabyvatele licence podle § 51 AZ, není omezena rozsahem. V rámci zpracování může být mimo jiné dílo kráceno, mohou být opraveny chyby, odstraněny vulgarismy a mohou být upřesněny formulace. Dílo může být přeloženo do jiného jazyka.

Odpovědnost za obsah příspěvků
Obsah odráží pouze osobní názor autora, který je za něj plně odpověný. Autor může mít názor chybný a může vycházet z mylných informací. Použití na Stranách potápěčských uveřejněného návodu či rozhodování se podle na Stranách potápěčských uveřejněné informace je pouze vaším rozhodnutím a Strany potápěčské ani autor návodu či informace nenesou jakoukoli odpovědnost za případnou škodu či poškození zdraví. Před jakýmkoli použitím návodu či rozhodnutím si informace vždy ověřte z nezávislého zdroje. Čtenář Stran potápěčských si musí uvědomit, že potápění je rizikovým sportem, při kterém je nutno dodržovat řadu pravidel - ta nejsou, a i při maximální snaze nemohou být, úplně popsána na Stranách potápěčských, ale jsou dána zejména pravidly jednotlivých výcvikových organizací a zákony a předpisy zemí, ve kterých je tato činnost vykonávána.
Autorská práva

Strany potápěčské, resp. Zdeněk Šraier výslovně zapovídá převzetí díla podle § 34 odst. 1 pís. c) AZ. Možné je tedy tzv. volné užití díla a poskytnutí bezúplatné zákonné licence podle AZ (zejména právo užít dílo pro osobní potřebu, právo citace, právo užití při přednášce).

Jestliže budete chtít užít jednotlivé dílo uveřejněné na Stranách potápěčských, požádejte nás o souhlas - jestli to bude možné a bude to pro nekomerční účely, máte velmi vysokou pravděpodobnost, že souhlas obdržíte.

Ochrana osobních údajů

Strany potápěčské, resp. Zdeněk Šraier neprovádí zpracování osobních údajů ve smyslu platných zákonů. Pouze poskytujeme prostor a technické prostředky k tomu, aby každý sám mohl údaje o sobě zveřejnit. Každý sám je může následně i měnit či z databáze odstranit. Technicky je zabráněno tomu, aby se daly e-mailové adresy snadno z databází načíst nějakým automatem - viz bojujeme proti spamu. Každý podrobný výpis zapsaných údajů obsahuje klauzuli, která brání převzetí do jiné databáze právně.

 

Přesto toto tvrzení ale:

ve smyslu GDPR (General Data Protection Regulation) obecného nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů s účinností od 25.5.2018, které nahradí směrnici ČR 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, každý, kdo se na Stranách potápěčských zaregistruje, uděluje souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů jím poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Zdeněk Šraier.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytujete, je použití Vašich osobních údajů pro účely Vaší prezentace na internetu, na doméně stranypotapecske.cz, pro účely identifikace autorů článků a příspěvků a pro zasílání informačních sdělení.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vámi osobně a svobodně poskytnuté osobní údaje strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v rozsahu, který Vy sami ovlivníte vlastním nastavením na výše zmíněném webu. Data jsou fyzicky uložena v hostingovém centru, kde k nim, kromě Správce, mají přístup i zaměstnanci poskytovatele a jsou průběžně zálohována. Data nebudou vědomě předávána dalším osobám a budou chráněna (přiměřeně účelu Vaší prezentace na webu) proti automatizované těžbě dat.

Tímto souhlas registrující uděluje na dobu neurčitou a může jej kdykoliv zrušit vymazaním svých dat.

autor: Zdeněk Šraier