Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Kde se smíme potápět

A jak místo označit

autor: Milanovský Zbyšek  (publikováno: 04.11.2003)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Předpisy a zákony jsou dlouhé, složité a nepřehledné. Tak jsme se pokusili zpracovat výběr toho, co se týká nás, potápěčů.

Zákazy při potápění a koupání

Z hlediska plavebních předpisů je zakázáno se potápět a koupat v místech, kde tím může být ztížena plavba, a to zejména:

  1. na trasách převozních lodí (přívozů),
  2. 100 m na obě strany od mostů, přístavních můstků veřejné lodní dopravy, překladišť a vjezdů do přístavů nebo splavných přítoků a míst označených pro stání plavidel, pokud Státní plavební správa nestanovila jinak,
  3. v plavebních komorách a jejich obvodech,
  4. v místech vyhrazených pro vodní lyžování nebo obdobné činnosti,
  5. ve vyznačených uzavřených vodních plochách.

Koupající a potápějící se osoby jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost a plynulost plavby, zejména:

  1. nesmějí plavat do dráhy přibližujícího se plavidla,
  2. musí zachovat vzdálenost minimálně 50 m od boku plavidla, které není malým plavidlem (delší než 20 m),
  3. musí zachovat vzdálenost minimálně 10 m od boku malého plavidla s vlastním pohonem (motorový člun),
  4. musí zachovat vzdálenost minimálně 3 m od boku ostatních plavidel (plachetnice, veslice..).
Tato ustanovení se vztahují rovněž na plavání s použitím nafukovacích lehátek nebo pomocí jiných předmětů.

Označení a zajištění místa potápění

Na břehu se místo potápění označuje signálním znakem - červenou potápěčskou vlajkou s bílým pruhem, doplněnými na hladině žlutými bójemi, které nesou tyč s tuhou vlaječkou. V praxi je obvykle dostatečná vlaječka na jakékoli bójce.

Zákaz vplutí do vyhrazeného prostoru Zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje
Zákaz vplutí do
vyhrazeného prostoru
Zákaz plavby ve vzdálenosti
menší než 25 m od bóje

Při zajištění potápěče plavidlem

Plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou musí nést tuhou maketu vlajky "A" (alpha) Mezinárodního vlajkového kódu o výšce nejméně 1 m, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran. V praxi je obvykle dostatečné označení vlajkou "normáních" rozměrů a obrovská plechová cedule není vyžadována.

Vlajka

Vlajka "A" (alpha)

Podle situace může toto plavidlo nést místo vlajky "A" níže uvedenou signalizaci:

Od takto označených plavidel musí všechna ostatní plavidla zachovávat minimální vzdálenost 50 m.

Voda v přírodě majitele nemá, díky své neuchopitelnosti nemůže být předmětem vlastnictví. Majitele má ale pozemek, ze kterého je voda přístupná - a ten zpravidla pohyb osob nějak reguluje.

Krajský úřad múže vyhlásit chráněnou rybí oblast a v ní omezit obecné užívání vody (mj. koupání a potápění). Tato ale musí být řádně vyznačena v terénu (nezaměňovat s vyznačením rybářského revíru). Další omezení přináší ochrana přírody a ochrana kvality vod. Potápění může být omezeno například v chráněných územích a v okolí vodárenských zdrojů.


autor: Milanovský Zbyšek
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek