Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Potápěčský systém EDS

Subjektivní popis systému se snahou o objektivitu

European Diving School

Česká potápěčská škola (ČPŠ) vznikla oddělením velké skupiny instruktorů od SSI. Je to nový subjekt mezi potápěčskými školami, takže zatím není možné sdělit bližší zkušenosti.

ČPŠ je držitelem akreditace Ministerstva školství pro vystavení certifikátu o získání kvalifikace "instruktor potápění", potřebného pro potřeby podnikání v tomto oboru.

Česká potápěčská škola se od února 2015 změnila na  EUROPEAN DIVING SCHOOL. Zkratka ČPŠ se mění na EDS.
EDS taktéž vlastní akreditaci MŠMT pod číslem jednacím: 083/2015-50
 

V následujícím přehledu sledujeme jen hlavní linii výcviku bez specializací a vedlejších stupňů.
Kvalifikace Oprávnění Vstupní požadavky
EDS PsD
Potápěč s doprovodem

Potápěč na 1. kvalifikačním stupni (podle kapitoly ČSN EN 14153-1), má dostatečné vědomosti, dovednosti a zkušenosti k potápění ve volné vodě v doprovodu vedoucího potápěče do hloubky 12m

- uplavat 50 m
- udržet se na hladině 5 minut (šlapáním nebo vznášením).
Neplnoletí musí předložit písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.
Účastník musí prokázat, že byl lékařsky shledán způsobilým k rekreačnímu potápění.<

EDS SP
Samostatný potápěč

Potápěč na 2. kvalifikačním stupni - samostatný potápěč (podle normy ČSN EN 14153-2) má dostatečné vědomosti, dovednosti a zkušenosti k potápění ve volné vodě spolu s dalšími potápěči na minimálně stejné úrovni bez doprovodu instruktora do hloubky 20

- uplavat 50 m
- udržet se na hladině 5 minut (šlapáním nebo vznášením).
Neplnoletý musí předložit písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.
Musí prokázat, že byl lékařsky shledán způsobilým k rekreačnímu potápění.

EDS PP
Pokročilý potápěč

Potápěč absolvuje 3 povinné speciality a to Hloubkové potápění, Navigace a Potápění v noci a za snížené viditelnosti. Potápění z lodě v případě přestupu z jiného systému, protože to je u ČPŠ součástí kurzu SP. Opravňuje k potápění do 40m.

- věk 15 let,
- 15 ponorů
- certifikace "Samostatný potápěč"(případně OWD, P*).
Musí prokázat, že byl z lékařského hlediska shledán způsobilým k rekreačnímu potápění.

EDS VP
Vedoucí potápění

Potápěč na 3. kvalifikačním stupni – (podle normy ČSN EN 147153-3) má dostatečné vědomosti, dovednosti a zkušenosti nutné k plánování, organizování a provádění ponorů a k vedení ostatních potápěčů při ponoru ve volné vodě.

- Pokročilý potápěč
- Potápěč záchranář
- Nitrox
- KPR-Poskytovatel kyslíku.
Mít zapsáno 50 a více ponorů a musí být starší 18-ti let.
Musí prokázat, že byl lékařsky shledán způsobilým k rekreačnímu potápění.

EDS AI
Asistent instruktora

Asistent instruktora potápění dle ČSN EN 14413-1, může vést teoretické lekce, doprovázet studenty ve vodě a vyučovat některé kurzy ČPŠ. Je aktivním pomocníkem instruktora.

- Vedoucí potápění
- Potápěč s Nitroxem
- obsluha AED a platný kurz KPR-Poskytovatel kyslíku.
Min. 100 ponorů, starší 18-ti let.
Mít profesionální pojištění.
Prokázat, že byl lékařsky shledán způsobilým k rekreačnímu

EDS IP
Instruktor potápění

Instruktor vyučující rekreační, specializační a technické kurzy. Základní oprávnění získává absolvováním několikadenního kurzu pro instruktory dle normy ČSN EN 14413-1 a další specializece získává školením a praxí.

Asistent instruktora

EDS IT
Instruktor trenér

Může vést všechny potápěčské kurzy na které má oprávnění. Vyučuje a školí instruktory potápění.

Mít certifikováno 190 kurzů dle požadavků ČPŠ.
Oprávnění obsluha AED a KPR-Poskytovatel kyslíku ne starší dvou let.
Věk 21 let.
Vlastnit profesionální pojištění. Zůčastnit se předepsaných kurzů s druhým trenérem ČPŠ.

K těmto kvalifikacím přistupují různé specializace, freediving technické potápění a potápění kojenců.

Údaje naposledy změněny dne 20.10.2015